Název: Jihovýchodní anatolský projekt a jeho možné mezinárodní dopady
Další názvy: Southeastern Anatolia Project and its international impact
Autoři: Pechová, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Šanc, David
Oponent: Ponížilová, Martina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7927
Klíčová slova: Jihovýchodní anatolský projekt;Blízký východ;války o vodu;nedostatek vody;Turecko;Sýrie;Irák;PKK;zavlažování
Klíčová slova v dalším jazyce: Southeastern Anatolia project;irrigation;Middle east;Turkey;Syria;Iraq;water conflict;water scarcity;PKK
Abstrakt: Práce se zabývá kontroverzním Jihovýchodním anatolským projektem, jehož vznik iniciovala turecká vláda v 70. letech 20. století a který masivně využívá vod Eufratu a Tigridu na zavlažování a výrobu energie. Výstavba projektu se setkala s protesty států na dolním toku řek - Sýrie a Iráku, které kvůli projektu zažívají zmenšený a znečištěný průtok řek. Cílem práce je zjistit, do jaké míry projekt ovlivňoval a stále ovlivňuje vztahy mezi státy povodí.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor's thesis focuses on the Turkish controversial Southeastern Anatolia project which utilizes the waters of the Euphrates and Tigris River for irrigation purposes and hydroelectric power production. However, the project deteriorates the water and decreases the amount of water for downstream riparian countries - Syria and Iraq. The goal of the thesis is to find out how the project influenced and influences the relations between the riparian states.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAP) / Bachelor´s works (DPR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pechova-Jihovychodni-anatolsky-projekt.pdfPlný text práce972,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pechova-VED-POL.docxPosudek vedoucího práce40,12 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
PECHOVA Marketa_OPO_POL.docPosudek oponenta práce45,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Marketa Pechova.pdfPrůběh obhajoby práce247,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7927

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.