Název: Komparace zastupitelstev působících na území okresu Plzeň-město. Informovanost občanů o jejich činnosti
Další názvy: Comparison of local authorities operating in Pilsen-city area. Citizens' awareness of their activities
Autoři: Rybářová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Ženíšek, Marek
Oponent: Ptáčník, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7930
Klíčová slova: zastupitelstvo;rada;komise;výbor;statutární město;městský obvod;kraj;místní samospráva;primátor;starosta;hejtman;Plzeň;Plzeňský kraj
Klíčová slova v dalším jazyce: assembly;council;commission;committee;statutory city;district;region;self-government;mayor;Pilsen;Pilsen region
Abstrakt: Práce se věnuje srovnání tří vybraných typů zastupitelstev působících na území okresu Plzeň-město. Jedná se o Zastupitelstvo města Plzně, Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 3 a Zastupitelstvo Plzeňského kraje. Zastupitelstva jsou porovnána obecně dle platné legislativy ČR v první části práce. V druhé části práce dochází k jejich konkrétnímu představení. Ve třetí, poslední části práce je popisován výzkum a jeho výstupy. Výzkum se věnoval sledování, zda se občané města Plzně zajímají o činnost zmíněných zastupitelstev, zda dochází na jejich jednání, pokud ano, proč a zda pravidelně. Alternativou k osobnímu navštěvování je pak sledování videopřenosů ze zasedání a jejich záznamů. Informace o sledovanosti těchto videopřenosů uzavírají poslední část práce.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is focused on comparison of the self-government units operating in the city of Pilsen. There are three kinds of the units (Pilsen city Assembly, Assembly of the District Pilsen 3 and Pilsen Region Assembly) with only few differences in its functioning. However, we can recognize several differences, such as the sphere of activity, the number of members, some competences etc. After the comparison of the units in general terms, we introduce the specific councils. In last part of this work we made research. We wanted to know if the citizens from the city of Pilsen are interested about activity of these assemblies.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_KOMPARACE ZASTUPITELSTEV.pdfPlný text práce2,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
RYBAROVA_VED_POL.docxPosudek vedoucího práce43,84 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
RYBAROVA_OPO_POL.docxPosudek oponenta práce33,03 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Jana Rybarova.pdfPrůběh obhajoby práce276,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7930

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.