Název: Polské parlamentní volby 2011
Další názvy: Polish parliamentary elections 2011
Autoři: Staněk, Michalina
Vedoucí práce/školitel: Kubát, Michal
Oponent: Naxera, Vladimír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7932
Klíčová slova: parlament;volby;volební systém;volební kampaň;volební program;Polsko;Sejm;Senát;sestavování vlády
Klíčová slova v dalším jazyce: parliament;election;electoral system;election campaign;Poland;Sejm;Senate;process of forming a government
Abstrakt: Tématem mé bakalářské práce jsou polské parlamentní volby, jež proběhly 9. října 2011. V první části své práce představuji volební systém do obou komor polského parlamentu a jejich reformy, jež v Polsku probíhaly od roku 1989. V druhé části své práce se zaměřuji na sestavování a registrování kandidátních listin jednotlivých kandidujících volebních výborů pro volby do polského Sejmu a na představení vybraných kandidátů pro volby do polského Senátu. V této části práce ještě zmiňuji průběh předvolební kampaně, hlavní body volebních programů jednotlivých politických stran, předvolební průzkumy a v závěru této části se pokouším přiblížit výsledky voleb. V třetí části své práce se věnuji povolební situaci, vývoji povolebních jednání a sestavování nové koaliční vlády a jejímu potvrzení přes polský Sejm. Cílem mé bakalářské práce bylo na základě analýzy polských parlamentních voleb 2011 ověřit, zda se Občanské platformě podařilo po polských parlamentních volbách v roce 2011 stát první znovuzvolenou vládnoucí politickou stranou od roku 1989, upevnit svojí dominanci na polské politické scéně, která započala v roce 2006, opět porazit opoziční stranu Právo a spravedlnost a kontinuovat vládní koalici s lidovci. Z analýzy vyplývá, že svým vítězstvím v polských parlamentních volbách 2011 Občanská platforma skutečně upevnila svoje dominantní postavení či dokonce svojí hegemonii v polském politickém systému. Dle očekávání pak Občanská platforma po parlamentních volbách kontinuovala vládní koalici s lidovci, kteří však kvůli silné pozici Občanské platformy měli v nové vládě slabší pozici než ve vládě předchozí.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of my bachelor thesis is the polish parliamentary election, which took place on 9th October 2011. The first part of my thesis introduces the electoral system to both chambers of the polish Parliament and reforms of these chambers as well. These reforms have started in Poland since 1989. The second part of my thesis is dedicated to a creation and a registration of candidate lists for the election to the polish Sejm and to introducing representative candidates for the election to the polish Senate. This part also contains some pieces of information about pre-election campaigns, main thoughts of the election programmes of each political party, pre-election polls, and results of the election. The third part of my thesis provides information about the situation after the election and about the establishment of a coalition. The goal of my bachelor thesis was to verify if Civic Platform managed to become the first re-elected ruling political party since 1989, consolidate its dominance on the polish political scene which started in 2006, defeat the opposition party Law and Justice, and to proceeded with the coalition with Polish People´s Party. I based my analysis on the polish parliamentary election 2011. My analysis makes clear, that Civic Platform really consolidated its dominant position or even its hegemony in the polish political system when they won the polish parliamentary election 2011. Civic Platform proceeded with the coalition with Polish People´s Party as expected. However, Polish People´s Party had a worse position in the new government than in the previous one because of a stronger position of Civic Platform.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
POLSKE PARLAMENTNI VOLBY 2011, MICHALINA STANEK.pdfPlný text práce832,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stanek-VED-politologie.pdfPosudek vedoucího práce419,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stanek_OPO_pol.pdfPosudek oponenta práce89,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Michalina Stanek.pdfPrůběh obhajoby práce413,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7932

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.