Název: Role OBSE při řešení národnostních a etnických konfliktů ve východní Evropě
Další názvy: The role of the OSCE in addressing national and ethnic conflicts in Eastern Europe
Autoři: Gusejnov, Roman
Vedoucí práce/školitel: Cabadová Waisová, Šárka
Oponent: Behenský, David
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7941
Klíčová slova: OBSE;národ;etnikum;konflikt;Estonsko;Moldavsko;mírové operace;činnosti OBSE
Klíčová slova v dalším jazyce: OSCE;nation;ethnicity;conflict;Estonia;Moldova;peace missions;OSCE activities
Abstrakt: Tato práce analyzuje roli OBSE při řešení národnostních a etnických konfliktů v Estonsku a Moldavsku
Abstrakt v dalším jazyce: This bachaler thesis analyses the role of the OSCE in addressing national and ethnic conflicts in Estonia and Moldavia.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Role_OBSE_pri_reseni_narodnostnich_a_etnickych_konfliktu_ve_vychodni_Evrope.pdfPlný text práce866,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gusejnov_MVMVES_bc_ved.docPosudek vedoucího práce45,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
GUSEJNOV_OPO_MVVES.docPosudek oponenta práce45,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Roman Gusejnov.pdfPrůběh obhajoby práce256,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7941

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.