Název: Idea čechoslovakismu
Další názvy: Idea Czechoslovakism
Autoři: Janoušková, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Kvěš, Robin
Oponent: Cabada, Ladislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7950
Klíčová slova: čechoslovakismus;česko-slovenská vzájemnost;Jan Kollár;Pavel Josef Šafařík;Tomáš Garrigue Masaryk;Československo
Klíčová slova v dalším jazyce: czechoslovakism;czech-slovak intercommunity;Jan Kollár;Pavel Josef Šafařík;Tomáš Garrigue Masaryk;Czechoslovak republic
Abstrakt: Čechoslovakismus je politický koncept, který je založen na myšlence existence československého národa, který je složen z Čechů - mluvících českým jazykem a Slováků - mluvících slovenským jazykem. K prvním česko-slovenským kontaktům dochází v době národního obrození, kdy Jan Kollár a Pavel Josef Šafařík začali mluvit o těsné příbuznosti obou národů, o česko-slovenské vzájemnosti a o Slovácích jako o "bratřích" českého národa. Čechoslovakismus se stal základem národního osvobození v období první světové války a vedl k vytvoření společného česko-slovenského státu. Po vzniku Česko-Slovenské republiky se stal čechoslovakismus státní doktrínou, která byla zakotvena v ústavě z roku 1920. Postupně však byl překážkou pro slovenskou národní seberealizaci. Neúspěšné prosazování čechoslovakismu v politice bylo jedním z hlavních důvodů rozpadu republiky. Toto pojetí se nepodařilo prosadit ani po druhé světové válce. Proces jeho postupného oslabování byl završen roku 1968 ústavním zákonem o československé federaci, který i v ústavně-právní rovině oficiálně uznával existenci dvou samostatných národů uvnitř československého státu.Po roce 1989 se čechoslovakismus stal politickým nástrojem zejména slovenských politických elit a působil spíše proti existenci společného státu.
Abstrakt v dalším jazyce: The Czechoslovakism is a political concept, that is based on the idea of existence of the Czechoslovak nation, which is composed of Czech people - speaking Czech, and Slovak people - speaking Slovak. The first Czech-Slovak contacts occurs at the time of the National Renaissance, when Slovak representatives Jan Kollár and Pavel Josef Šafařík began to talk about the close affinity of the two nations, about Czech-Slovak intercommunity and about Slovak as ?the brothers" of the Czech nation. The Czechoslovakism became a root of the National Liberation at the First World War time and led to the creation of the common Czech-Slovak State. After the creation of the common Czech-Slovak Republic, the Czechoslovakism became a state doctrine, which was anchored in the Conctitution in 1920. Gradually, however, was an obstacle for the Slovak national self-realization. The unsuccessful enforcement of the Czechoslovakism in politics was one of the main reasons for the decomposition of Republic. This concept has failed to enforce even after the Second World War. The creation the Federation in 1968 completed the process of its weaking. After 1989 the Czechoslovakism became the political tool mostly of the Slovak representatives, and was understood negatively fot the existance of the common State.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce555,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Janouskova_Tereza_BP_VED.docPosudek vedoucího práce51 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Janouskova_BP_POL_opo.pdfPosudek oponenta práce530,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Janouskova Tereza.pdfPrůběh obhajoby práce262,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7950

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.