Název: Rozvojová pomoc Velké Británie v regionu jižní Asie
Další názvy: The development assistance of United Kingdom in the region of South Asia
Autoři: Kalembová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Hlaváček, Pavel
Oponent: Leichtová, Magdaléna
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7951
Klíčová slova: rozvojová pomoc;rozvojová spolupráce;Velká Británie;jižní Asie;rozvojová politika
Klíčová slova v dalším jazyce: development;Great Britain;United Kingdom;aid
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá rozvojovou pomocí Velké Británie v Pákistánu, Barmě a Bangladéši od roku 1997. Tato oblast doznala v posledních 15 letech velkých změn. Velká Británie je 4. největším dárcem a snaží se o co nejefektivnější způsob, jak odstranit chudobu ve světě. Objem poskytovaných finančních prostředků do vybraných zemí se téměř zdvojnásobil. Tato práce je zaměřena na odvětví vzdělávání a zdravotní péče, do kterých Velká Británie směřuje nejvíce prostředků.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis examined the development assistance of United Kingdom in Pakistan, Burma and Bangladesh since 1997. This area has been subjected to major changes in the last 15 years. The volume of the finances to those countries has doubled. The aim of my research was to determine: where are the British resources directed and for what purpose. The UK is the 4th largest donor and tries to achieve the most effective way to eliminate poverty in the world. This work was focused on the sector of education and health, which is the most expensive.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Eva Kalembova.pdfPlný text práce658,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalembova_VED.docxPosudek vedoucího práce40,83 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
kalembova_opo.pdfPosudek oponenta práce534,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalembova Eva.pdfPrůběh obhajoby práce375,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7951

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.