Title: Rovnováha biologického, sociálního a právního rodičovství
Other Titles: Balance of Biological, Social and Legal Parenthood
Authors: Šťovíček, Martin
Advisor: Psutka, Jindřich
Referee: Tesař, Tomáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7969
Keywords: rodičovství;biologické rodičovství;sociální rodičovství;právní rodičovství;určení rodičovství;náhradní mateřství;surogační mateřství;rodičovská práva a povinnosti
Keywords in different language: parenthood;biological parenthood;social parenthood;legal parenthood;paternity law;parental rights;parental responsibility
Abstract: Diplomová práce na téma Rovnováha biologického, sociálního a právního rodičovství se snaží přiblížit význam těchto tří různých pohledů, z kterých lze na rodičovství nahlížet. Práce je systematicky rozčleněna do pěti kapitol. První kapitola, je věnována obecným pojmům rodičovství a rodina, na které lze pojmout z mnoha vědních oborů. Následující tři kapitoly jsou věnovány jednotlivým pohledům na rodičovství, tedy biologického, sociálního a právního. Kapitola o biologickém rodičovství se věnuje především procesu biologické reprodukce. Sociální rodičovství je zde pojato jako proces socializace uskutečňovaný prostřednictvím rodičů. V kapitole, která se týká právního rodičovství, je přiblížena současná právní úprava a zároveň i nová platná, přestože dosud neúčinná, právní úprava dle nového občanského zákoníku. Obsahem poslední kapitoly je komparatistika těchto tří zmiňovaných rovin. Krom jejich celkového srovnání je zde poukázáno i na případné okolnosti, kdy se jednotlivé pohledy dostanou do možného nesouladu. Příkladně je to demonstrováno na dvou institutech, ke kterým se tento nesoulad váže, konkrétně na institutu náhradní výchovy a v souvislosti s asistovanou reprodukcí na náhradním mateřství.
Abstract in different language: The Topic of my graduate work is The Balance of the Biological, Social and Legal Parenthood. In my intention there is the explamation all specific of the three difference views of parenthood which are very important in the life and growth of a human. In the introductive chapter the general definitions of the terms parenthood are explained. According to the title the next part of the work is structured into the chapters, which describe a particular views of the parenthood. The biological parenthood is the relationship between a child and the parents based on the genetic kinship. The biological parents is always only the person who gives his gamet to conception of the child, regardless of a natural or artificial method of fertilization. The answer of the question: "Who are the social parents?" depends mainly on the real care about the child. The social parent is the person who takes care about the child, brigs up and imparts his experience. There isn't necessarily in conformity with biological and legalreality. Legal meaning of the parenthood contains mainly the statutory relationship between a child and a parent which is the core base for other obligations and also the moral axioms. This chapter describes the Czech legal institutes of the family law, especially paternity law, parental rights and responsibility which is contained in current law and also in upcoming new civil codex. Last chapter is assigned to the comparison of these three forms. The first part of this chapter comprises discrepancy between the biological and the social parenthood and demonstrates the solution to the Czech legal institut - the substitute family or azyl care. The second part contains the issues depended ot the discrepancy between the biological and the legal parenthood, which could be a result of the assisted reproductive technology.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Rovnovaha biologickeho, socialniho a pravniho rodicovstvi - Stovicek Martin - 2013.pdfPlný text práce555,37 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Stovicek.pdfPosudek vedoucího práce794,03 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Stovicek.pdfPosudek oponenta práce889,25 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Stovicek.pdfPrůběh obhajoby práce315,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7969

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.