Název: Úprava doručování a ustanovení opatrovníka osobě neznámého pobytu ve světle práva na spravedlivý proces
Další názvy: Modification to the delivery and appointment of the curator to the person of unknown residence in the light of the right to the equitable lawsuit
Autoři: Šindelářová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Kapitánová, Blanka
Oponent: Opatrná, Milena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7979
Klíčová slova: doručování;historie;datová schránka;doručující orgán;adresa pro doručování;fikce doručení;neúčinnost;osoba neznámého pobytu;opatrovník osoby neznámého pobytu;spravedlivý proces
Klíčová slova v dalším jazyce: delivering;history;date case;delivery body;address for delivering;fiction of delivering;ineffectiveness;person of unknown residence;curator to person of unknown person;equitable lawsuit
Abstrakt: Tato práce přibližuje problematiku úpravy doručování a opatrovníka osoby neznámého pobytu. Práce je propojena s právem na spravedlivý proces.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis describes problems with legislation of Delivering and Appointing of the guardian, to the person with unknow residance in the Czech Republic. It interfaces the right to a fair trial.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Uprava dorucovani a ustanoveni opatrovnika osobe neznameho pobytu ve svetle prava na spravedlivy proces 1.pdfPlný text práce647,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Sindelarova.pdfPosudek vedoucího práce634,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Sindelarova.pdfPosudek oponenta práce710,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Sindelarova.pdfPrůběh obhajoby práce311,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7979

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.