Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRabanová, Helena
dc.contributor.authorKlouzek, Aleš
dc.contributor.refereeWolfová, Jitka
dc.date.accepted2013-05-30
dc.date.accessioned2014-02-06T12:36:09Z-
dc.date.available2012-03-30cs
dc.date.available2014-02-06T12:36:09Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-29
dc.identifier50664
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7980
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je platná právní úprava směnečného řízení v České republice. Zkrácené směnečné řízení je zvláštním druhem rozkazního řízení, ve kterém lze dospět k rychlému vydání meritorního rozhodnutí ohledné nároku z titulu směnečné listiny. Na výslovný návrh žalobce, který předloží originál směnky, o jejíž pravosti není důvodu pochybovat, a další listiny nutné k uplatnění práva, vydá soud směnečný platební rozkaz, ve kterém uloží žalovanému, aby ve lhůtě 8 dnů zaplatil požadovanou částku spolu s náklady řízení nebo aby v téže lhůtě podal námitky, ve kterých musí uvést vše, co proti směnečnému platebnímu rozkazu namítá. Řádným podáním námitek se odkládá právní moc vydaného směnečného platebního rozkazu a etapa zkráceného směnečného řízení přechází do stádia námitkového řízení, v němž bude rozhodováno formou rozsudku o námitkách, které žalovaný podal proti směnečnému platebnímu rozkazu. Výsledkem řízení o námitkách bude rozsudek, kterým se vydaný směnečný platební rozkaz ponechává v platnosti nebo se jím zrušuje.cs
dc.format55 s. (109000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=50664-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsměnkacs
dc.subjectsměnečné řízenícs
dc.subjectsměnečný platební rozkazcs
dc.subjectnámitkycs
dc.subjectnámitkové řízenícs
dc.titleSměnečné řízenícs
dc.title.alternativePromissory note proceedingsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra občanského právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe subject matter of this diploma thesis is valid legal regulation of promissory note proceedings in the Czech Republic. The summary promissory note proceedings is a special type of proceedings by which one can enforce promissory note related claims rather quickly, because the court ruling is usually issued much faster than in other types of proceedings. If the plaintiff files a complaint and encloses a promissory note that seems to be genuine (and possibly other documents needed to enforce a claim), the court shall issue a promissory note payment order, in which it shall order the debtor to satisfy the claim or raise relevant objections against it, all within the period of eight days since the delivery of the order. The duly raised objections suspend the legal force of the issued promissory note payment order and the summary promissory note proceedings are converted into the objections proceedings, in which a judgment is passed on the objections raised against the payment order. This judgement either upholds the payment order or it annuls it.en
dc.subject.translatedPromissory noteen
dc.subject.translatedPromissory note proceedingsen
dc.subject.translatedpromissory note payment orderen
dc.subject.translatedobjectionsen
dc.subject.translatedobjections proceedingsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ales Klouzek, Smenecne rizeni, 2013.pdfPlný text práce834,58 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Klouzek.pdfPosudek vedoucího práce792,31 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Klouzek.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Klouzek.pdfPrůběh obhajoby práce284,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7980

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.