Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠíma, Alexander
dc.contributor.authorStolejda, Karel
dc.contributor.refereePsutka, Jindřich
dc.date.accepted2013-05-21
dc.date.accessioned2014-02-06T12:36:20Z-
dc.date.available2012-03-30cs
dc.date.available2014-02-06T12:36:20Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-29
dc.identifier50673
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7981
dc.description.abstractPráce se zabývá otázkami vlastnictví obecně a aspekty jeho limitace. Jsou popsány činnosti dle stavebního zákona a je rozpracována limitace vlastnictví dle stavebního zákona. Cílem práce je analyzovat možnosti ochrany vlastnických práv na podkladě stavebního zákona. V práci jsou také popsány některé změny přicházející s novým kodexem občanského práva.cs
dc.format70 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvlastnictvícs
dc.subjectvlastnické právocs
dc.subjectveřejnoprávní oprávněnícs
dc.subjectomezení vlastnictvícs
dc.subjectochrana vlastnictvícs
dc.subjectúzemní plánovánícs
dc.subjectobčanský zákoníkcs
dc.subjectstavební zákoncs
dc.subjectnový občanský zákoníkcs
dc.titleVlastnictví, jeho ochrana při výkonu veřejnoprávních oprávnění při činnostech dle stavebního zákonacs
dc.title.alternativeProperty, its protection in administration of public authority activities according to the building acten
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra občanského právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis is explaining the general questions about property and its aspects of limitation. There are described some public authority activities and limitations of the property rights according to the building act. Goal of this thesis is to analyze possibilities of property rights protection on the background of the building act. In the text there are described some innovations between the new civil code and the old one.en
dc.subject.translatedPropertyen
dc.subject.translatedproperty rightsen
dc.subject.translatedpublic authorityen
dc.subject.translatedproperty restrictionsen
dc.subject.translatedproperty protectionen
dc.subject.translatedzoning planningen
dc.subject.translatedcivil codeen
dc.subject.translatedbuilding acten
dc.subject.translatednew civil codeen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KOP - DP_Karel Stolejda_FINAL.pdfPlný text práce442,19 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Stolejda.pdfPosudek vedoucího práce640,49 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Stolejda.pdfPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Stolejda.pdfPrůběh obhajoby práce307,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7981

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.