Název: Přípravné jednání dle \S{}114c o.s.ř.
Další názvy: Preparatory act according to § 114c Rules of Civil Procedure
Autoři: Raabová, Denisa
Vedoucí práce/školitel: Kapitánová, Blanka
Svoboda, Karel
Oponent: Opatrná, Milena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7986
Klíčová slova: zásada hospodárnosti;zásada koncentrace řízení;poučovací povinnost;přípravné jednání;nařízení přípravného jednání;průběh přípravného jednání;nepřítomnost stran při přípravném jednání;příprava jednání v zahraniční právní úpravě;slovenská právní úprava přípravného jednání
Klíčová slova v dalším jazyce: The principle of cost effectiveness;The principle of concentration management responsibilities;The enlightening duty;Preparatory act according;Order of preparatory meeting;Proceeding of preparatory meeting;The no-show of participants to preparatory meeting;The preparatory meeting in other legislations;The preparatory meeting in the Slovak legislation
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá zásadou hospodárnosti, zásadou koncentrace řízení, poučovací povinností a přípravným jednáním dle §114c o.s.ř., zejména jeho nařízením, průběhem a právními následky spojené s nedostavením se k přípravnému jednání.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis deals with the principle of cost effectiveness, the principle of concentration management responsibilities and preparatory actions under Code of Civil Procedure § 114C., Especially the regulation process and the legal consequences associated with the no-show to the preparatory meeting.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Raabova-Pripravne_jednani.pdfPlný text práce426,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Raabova.pdfPosudek vedoucího práce645,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Raabova.pdfPosudek oponenta práce755,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Raabova.pdfPrůběh obhajoby práce293,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7986

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.