Title: Vybrané otázky mediálního práva
Other Titles: Selected issues of the media law
Authors: Pítrová, Mariana
Advisor: Žikovská, Petra
Referee: Hák, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7990
Keywords: mediální právo;tištěná média;elektronická média;svoboda projevu;ochrana osobnosti;regulace médií;licence;veřejnoprávní média
Keywords in different language: media law;print media;electronic media;freedom of speech;protection of personality;media regulation;public broadcasting;license
Abstract: Mediální právo je širokým fenoménem českého právního řádu, který se rozprostírá jak v oblasti soukromoprávní, tak přes veřejnoprávní odvětví. Cílem diplomové práce je vybrat z tohoto širokého rozpětí základní instituty, které stojí za samotnou existencí mediálního práva. Zároveň práce přibližuje věčný spor mezi činností médií a ochranou osobnosti a zabývá se také postavením médií veřejné služby v rámci českého právního řádu.
Abstract in different language: The media law means a large area of institutes, which extends from civil to criminal law. The aim of this thesis lays in definition of important institues, which serve as essence of the media law in the Czech republic. Thesis also reflects everlasting conflict between protect of personality and media industry. Important topic od thesis is also place of public broadcasters in the Czech law system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vybrane otazky medialniho prava.pdfPlný text práce434,99 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Pitrova.pdfPosudek vedoucího práce620,07 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Pitrova.pdfPosudek oponenta práce950,87 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Pitrova.pdfPrůběh obhajoby práce286,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7990

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.