Název: Vybrané otázky mediálního práva
Další názvy: Selected issues of the media law
Autoři: Pítrová, Mariana
Vedoucí práce/školitel: Žikovská, Petra
Oponent: Hák, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7990
Klíčová slova: mediální právo;tištěná média;elektronická média;svoboda projevu;ochrana osobnosti;regulace médií;licence;veřejnoprávní média
Klíčová slova v dalším jazyce: media law;print media;electronic media;freedom of speech;protection of personality;media regulation;public broadcasting;license
Abstrakt: Mediální právo je širokým fenoménem českého právního řádu, který se rozprostírá jak v oblasti soukromoprávní, tak přes veřejnoprávní odvětví. Cílem diplomové práce je vybrat z tohoto širokého rozpětí základní instituty, které stojí za samotnou existencí mediálního práva. Zároveň práce přibližuje věčný spor mezi činností médií a ochranou osobnosti a zabývá se také postavením médií veřejné služby v rámci českého právního řádu.
Abstrakt v dalším jazyce: The media law means a large area of institutes, which extends from civil to criminal law. The aim of this thesis lays in definition of important institues, which serve as essence of the media law in the Czech republic. Thesis also reflects everlasting conflict between protect of personality and media industry. Important topic od thesis is also place of public broadcasters in the Czech law system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vybrane otazky medialniho prava.pdfPlný text práce434,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Pitrova.pdfPosudek vedoucího práce620,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Pitrova.pdfPosudek oponenta práce950,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Pitrova.pdfPrůběh obhajoby práce286,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7990

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.