Název: Postavení vedlejšího účastníka v občanském soudním řízení
Další názvy: Intervener status in civil proceedings
Autoři: Kašpar, Milan
Vedoucí práce/školitel: Rabanová, Helena
Svoboda, Karel
Oponent: Ungr, Miloslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7996
Klíčová slova: Vedlejší účastník
Klíčová slova v dalším jazyce: Secondary participant
Abstrakt: Práce se zabývá postavením vedlejšího účastníka v civilním soudním řízení a jeho vztahem vůči hlavnímu účastníkovi. Věnuje se také otázkám možnosti podání opravných prostředků vedlejším účastníkem.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis describes a procedural position of a secondary participant in a civil judicial process.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Milan Kaspar.pdfPlný text práce662,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Kaspar.pdfPosudek vedoucího práce794,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Kaspar.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Kaspar.pdfPrůběh obhajoby práce296,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7996

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.