Název: Soudní znalec se zvláštním zaměřením na civilní řízení
Další názvy: Legal expert focused on the civil procedure
Autoři: Benýšek, Jan
Vedoucí práce/školitel: Ungr, Miloslav
Oponent: Wipplingerová, Miloslava
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8000
Klíčová slova: soudní znalec;civilní řízení;znalecký posudek
Klíčová slova v dalším jazyce: legal expert;civil procedure;expert evidence
Abstrakt: Práce se zaměřuje na postavení znalce v civilním řízení. Shrnuje práva a povinnosti znalce, výstupy ze znalecké činnosti, odměňování, odpovědnost znalců s přihlédnutím ke slovenské právní úpravě. Práce reflektuje současnou právní úpravu a bere v úvahu její následný vývoj.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject matter of the thesis is legal expert and his position in civil procedure.This thesis is based on the valid legal regulation with taking account of the future progress which is represented especially by the prepared law of subscribed experts.The last part of this thesis compares the Czech and Slovak legal regulation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPO) / Theses (DLC)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Soudni znalec se zvlastnim zamerenim na civilni rizeni_Jan Benysek_Diplomova prace_2013.pdfPlný text práce516,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Benysek.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Benysek.pdfPosudek oponenta práce931,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Benysek.pdfPrůběh obhajoby práce335,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8000

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.