Název: Zánik nájmu bytu
Další názvy: Termination of tenancy of the flat
Autoři: Komendová, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Spurný, Radek
Oponent: Hradec, Milan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8007
Klíčová slova: zánik nájmu;nájem;výpověď;bytové náhrady;dohoda
Klíčová slova v dalším jazyce: termination of tenancy;lease;statement;substitute housing;agreement
Abstrakt: Tato diplomová práce se věnuje tématu zánik nájmu bytu, obsahuje jednotlivé způsoby zániku nájmu bytu a největší část se zabývá pronajímatelovou výpovědí z nájmu bytu. Závěrečná kapitola se zabývá srovnáním stávající úpravy s novým občanským zákoníkem. Cílem této diplomové práce byla analýza několika prostředků ukončení nájmu bytu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is concerned with the termination of the Lease, contains the various ways of extinguishing tenancy. The main part of this thesis is written notice of termination of tenancy of a flat by landlord. The final chapter deals with comparison of the existing arrangements with the new Civil Code. The goal of my thesis was to analyze several ways of ending apartment rental.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
KOMENDOVA_DP 2013.pdfPlný text práce686,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Komendova.pdfPosudek vedoucího práce816,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Komendova.pdfPosudek oponenta práce697,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Komendova.pdfPrůběh obhajoby práce306,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8007

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.