Název: Procesní a jiné prostředky ochrany osobnosti ve světle recentní judikatury
Další názvy: Procedural and other means of protection of personality in the view of recent case law
Autoři: Dočkal, Milan
Vedoucí práce/školitel: Plecitý, Vladimír
Oponent: Vrabec, Josef
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8012
Klíčová slova: osobnost;osobnostní právo;lidská práva;prostředek ochrany;osobní údaj;soudní ochrana
Klíčová slova v dalším jazyce: person;personality;human rights;means of protection of personality;personal data;law of personal data protection;judicial protection
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá prostředky ochrany osobnosti s ohledem na vývoj současné judikatury. V práci je nejprve podán krátký historický exkurz s několika příklady z dějin lidstva. Následuje popis ochrany osobnosti, jako základního lidského práva, i s ohledem na prameny mezinárodní, ústavní a zákonné. V další kapitole jsou popsány jednotlivá osobnostní práva a také problematika ochrany osobních údajů. Po této kapitole následují příklady z té nejaktuálnější judikatury, která se s tématem diplomové práce pojí. Poslední kapitolou, která je těžištěm celé práce, jsou jednotlivé prostředky ochrany osobnostních práv a jejich využití v praxi.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis concerns with the issues of personality protection where the point is focused on the means of this protection. The goal is mainly to submit a brief overview of particular means of protection and the way of their usage. The thesis is gradually divided into several parts. In a first part, there is submitted a short historical excursion. The following chapter concerns with the personality protection as one´s essential human right, at the same time, based in the crucial international law documents dealing with human rights, and protection of a person. The next chapter describes the person protection in more details, especially as it is based on the general clause which is included in a civil code, besides secondary law is not omitted. There is also given a description of personal data protection in this chapter as it is provided for a law of personal data protection. The thesis also involves a description of some fundamental judical decisions connected with the aplication and development of person protection in a czech legal code after 1989. The last chapter, which is nevertheless the core of the diploma thesis with the extant of its whole half, involves the particular means of protection of personality.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Milan Dockal.pdfPlný text práce583,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Dockal.pdfPosudek vedoucího práce729,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Dockal.pdfPosudek oponenta práce707,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Dockal.pdfPrůběh obhajoby práce279,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8012

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.