Název: Odpovědnost za škodu ve sportu
Další názvy: Liability for damage in sport
Autoři: Prokop, Kryštof
Vedoucí práce/školitel: Šíma, Alexander
Oponent: Hradec, Milan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8013
Klíčová slova: odpovědnost za škodu;odpovědnost sportovců;sportovní úraz;sport;sport a právo;sportovní právo
Klíčová slova v dalším jazyce: liability for damage;liability of sportspeople;sports injury;sport;sport and law;sports law
Abstrakt: Diplomová práce rozebírá problematiku vztahu sportu a práva. První část je zaměřena na postavení sportu v právním systému. V další části vystihuje roli pramenů sportovního práva. Hlavní část práce je zaměřena na problematiku odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu sportovní činnosti. Na závěr vysvětluje rozhodovací činnost příslušných orgánů.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis analyzes the relationship of sport and law. The first part is focused on the status of sport in the law system. The next section describes the role of the sources of sports law. The main part of the thesis is focused on the issue of liability for damage caused in the sport by sportspeople. In conclusion explains the decision-making activities of the appropriate authorities.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Odpovednost za skodu ve sportu.pdfPlný text práce512,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Prokop.pdfPosudek vedoucího práce759,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Prokop.pdfPosudek oponenta práce711,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Prokop.pdfPrůběh obhajoby práce285,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8013

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.