Název: Žaloba na vydání věci jako prostředek ochrany vlastnického práva
Další názvy: Action of detinue as a legal remedy of property protection
Autoři: Švehlová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Wipplingerová, Miloslava
Oponent: Ungr, Miloslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8014
Klíčová slova: rei vindicatio;žaloba na vydání věci;vlastnické právo;předmět vlastnického práva;ochrana vlastnického práva;soudní ochrana;svépomoc;náležitosti;žaloba
Klíčová slova v dalším jazyce: rei vindicatio;action of detinue;property law;object of property;property law protection;protection by courts;self-support;requirements;action
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá žalobou na vydání věci, která je jedním z nejvýznamnějších prostředků ochrany vlastnického práva. Pojednává o úpravě žaloby na vydání věci v římském právu, v současné době a o změnách, které přinese nový občanský zákoník. Práce se věnuje také pojmu a obsahu vlastnického práva, se zaměřením na předmět vlastnického práva. Dále práce pojednává o obecných prostředcích ochrany vlastnického práva, jimiž jsou svépomoc a ochrana pokojného stavu.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with an action of detinue which is one of the most important forms of property law protection. It deals with an arrangement of detinue in the Roman law, in present time and about changes which brings a new civil code. The thesis presents also legal definition of ownership and its detailed description with focus on the object of ownership. Afterwards, the thesis deals with general forms of property law protection that are self-support and protection of peaceful state provided by state authorities.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Svehlova.pdfPlný text práce631,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Svehlova.pdfPosudek vedoucího práce637,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Svehlova.pdfPosudek oponenta práce962,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Svehlova.pdfPrůběh obhajoby práce288,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8014

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.