Název: Závěť a jiné formy pořízení pro případ smrti dle stávající a navrhované právní úpravy
Další názvy: The Last Will And Other Forms of Procurement in Case of Death According to the Present And Suggested Legal Regulation
Autoři: Pražák, Daniel
Vedoucí práce/školitel: Radvanová, Senta
Oponent: Hradec, Milan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8019
Klíčová slova: závěť;dědický titul;dědic;dědění ze závěti;dědění ze zákona;pořizovatel závěti;neopomenutelný dědic;vydědění;řízení o dědictví
Klíčová slova v dalším jazyce: last will;testament;heritage title;heritor;testamentary succession;legal succession;legator;forced heir;disinheritance;probate process
Abstrakt: Cílem práce je pojednání intitutu závěti jakožto dědického titulu a jiných pořízení pro případ smrti. Práce obsahuje exkurz do historie a porovnání současné a nově navrhované právní úpravy dle nového občanského zákoníku.
Abstrakt v dalším jazyce: Description of the Institute of testament and inheritance or other acquisition of title on death is the goal of the thesis. Excursion into history and compare the current and proposed new legislation under the Civil Code is the content of the thesis as well.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Prazak.pdfPlný text práce958,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Prazak.pdfPosudek vedoucího práce928,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Prazak.pdfPosudek oponenta práce734,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Prazak.pdfPrůběh obhajoby práce290,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8019

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.