Název: Důkazní břemeno v teorii a praxi
Další názvy: Burden of proof in theory and in practice
Autoři: Prunner, Petr
Vedoucí práce/školitel: Wipplingerová, Miloslava
Oponent: Ungr, Miloslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8021
Klíčová slova: dokazování;důkaz;důkazní břemeno;břemeno tvrzení
Klíčová slova v dalším jazyce: proving;proof;burden of proof;burden of asserting
Abstrakt: Práce pojednává o stěžejním institutu civilního procesu, kterým je důkazní břemeno, a to jak z teoretického hlediska, tak i z pohledu soudní praxe.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma paper has been focusing on the burden of proof from academic side on one hand and from judicial practice on the other.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Prunner Petr DP.pdfPlný text práce754,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Prunner.pdfPosudek vedoucího práce741,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Prunner.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Prunner.pdfPrůběh obhajoby práce318,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8021

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.