Název: Pohybová aktivita žáků na vybrané střední škole v Plzni
Další názvy: Motional activity of students at selected High school in the Pilsen
Autoři: Aichingrová, Silvie
Vedoucí práce/školitel: Valach, Petr
Oponent: Klobouk, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8028
Klíčová slova: Pohybová aktivita;adolescence;krokoměr;akcelerometr
Klíčová slova v dalším jazyce: Physical activity;adolescence;pedometer;accelerometer
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na monitorování aktuální úrovně pohybové aktivity u žáků na vybrané střední škole. Cílem práce bylo zjistit strukturu a rozsah pohybové aktivity v rámci školního a víkendového dne. Sběr dat probíhal na vybrané střední škole ve spolupráci s Centrem kinantropologického výzkumu v Olomouci. K monitorování byly použity krokoměry, akcelerometry, dotazníky a web INDARES.com.
Abstrakt v dalším jazyce: The disertation was focused on monitoring the actual physical activity level by students on a selected high school. The target of the disertation was to detect structure and range of the physical activity during the school and weekend day. The data collection took place on the selected high school in cooperation with the Kinanthropology research center in Olomouc. For monitoring were pedometers, accelerometers, questionaries and web INDARES.com used.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KTV) / Theses (DPE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Aichingrova DP.pdfPlný text práce4,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
AICHINGROVA VP.pdfPosudek vedoucího práce80 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
AICHINGROVA OP.pdfPosudek oponenta práce134,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
AICHINGROVA.pdfPrůběh obhajoby práce198,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8028

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.