Název: Využití rytmické gymnastiky ve výukové jednotce na 1. stupni základní školy (videoprogram)
Další názvy: Use of rytmic gymnastics in the primary school classes (videoprogram)
Autoři: Kašpírková, Marie
Vedoucí práce/školitel: Kalistová, Petra
Oponent: Šrámková, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8035
Klíčová slova: mladší školní věk;rytmická gymnastika;abeceda;aerobic;country;overbally;cvičení při hudbě s náčiním;relax
Klíčová slova v dalším jazyce: school age;rhythmic gymnastics;alphabet;aerobics;country;overballs;exercise to music with utensils;recreation
Abstrakt: Pohybové bloky se podařilo navrhnout tak, aby zde vynikla různorodost rytmických cvičení s hudebním doprovodem vhodných pro děti mladšího školního věku. Podařilo se nám sestavit a natočit žánrově i pohybově pestrý videoprogram se srozumitelnou metodikou pro učitele 1. stupně základních škol i pro další zájemce o toto téma. Byly zde využity nejen vhodné hudební celky, ale podařilo se nám vypracovat i pohybový doprovod k rytmickým básničkám, které se děti rády učí. Materiál je dostupný na www.tv1.ktv-plzen.cz, kde již byly zaznamenány kladné ohlasy a rádi bychom poskytli DVD školám jako metodický materiál v rámci CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, cvičitelům ASPV a ČOS.
Abstrakt v dalším jazyce: Themotionblocks are designed to highlight diversity ofrythmicalexerciseswith musical accompanimentsuitableforpreschoolchildren. Wecreated and recordedgener and motionallyinteresting videoprogram withunderstandablemethodicsforteacher on thefirst grade ofelementaryschool and forotherwho are interested in thistopic. Therewereused not onlyapplicable music blocks, but wecreatedmotionaccompaniment to therythmicalpoems, whichchildrenlikes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KTV) / Theses (DPE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Marie Kaspirkova.pdfPlný text práce176,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KASPIRKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce136,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KASPIRKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce134,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KASPIRKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce213,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8035

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.