Název: Komparace způsobů provedení střelby na masové a výkonnostní úrovni ve fotbalu z hlediska prostoru a efektivity
Další názvy: Comparison of methods execution the shooting for mass and performance of football in terms of space and efficiency
Autoři: Kučera, Petr
Vedoucí práce/školitel: Votík, Jaromír
Oponent: Charvát, Luboš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8044
Klíčová slova: fotbal;střelba;masová úroveň;výkonnostní úroveň;prostor;efektivita;komparace
Klíčová slova v dalším jazyce: football;shooting;mass level;performance level;space;effectiveness;comparison
Abstrakt: Cílem diplomové práce bylo zjistit rozdíly ve způsobech provedení střelby na masové a výkonnostní úrovni ve fotbalu z hlediska prostoru a efektivity. V teoretickém rozboru problému byla největší pozornost věnována charakteristice současného fotbalu, střelbě a jejím determinantům a statistikám z vybrané literatury pro zajímavé srovnání s výsledky práce. Dále jsem blíže popsal metodu užitou při výzkumu diplomové práce. V praktické části jsem se zaměřil na sběr dat potřebných k šetření a jejich následnou komparaci. Nejprve jsem se věnoval zkoumaným souborům a ty vzájemně komparoval.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis was to investigate differences in the type of football shooting on mass and performance level, in terms of space and effectiveness. In theoretical analysis, the greatest emphasis was put on characteristics of contemporary football, shooting and its determinants and statistics from the chosen literature, which has been compared with the project results. Furthermore,the method used during the research was described into more depth. In a practical part, a focus was put on the collection of data needed for the actual research and comparison. Firstly I concentrated on the researched files, which I furthermore compared.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce2,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KUCERA VP.pdfPosudek vedoucího práce578,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KUCERA OP.pdfPosudek oponenta práce710,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KUCERA.pdfPrůběh obhajoby práce212,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8044

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.