Název: Návrh a realizace pohybových činností a her pro zdokonalení orientace v přírodě u žáků středních škol
Další názvy: Design and realisation of physical activities and games to improve orientation in nature for pupils in secondary schools
Autoři: Pavlíček, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Kolovská, Ilona
Oponent: Zeman, Radek
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8046
Klíčová slova: buzola;mapa;orientační běh;orientace;studenti středních škol
Klíčová slova v dalším jazyce: magnetic compass;map;orienteering;orientation;students of high schools
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá orientačním během, se snahou přiblížit tento sport studentům středních škol a vytvořit metodickou příručku pro učitele a začínající vedoucí orientačního běhu. Práce je rozdělena do dvou částí: teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá rozborem jednotlivých činností, které se mohou při orientaci v terénu vyskytnout. Obsahuje tedy základní znalosti, které jsou důležité pro správné zvládnutí orientačního běhu. Praktická část pak obsahuje hry a cvičení, při kterých si studenti zdokonalují jednotlivé činnosti orientačního běhu.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is focused on orienteering, with effort to bring this sport closer to students of high schools and make a methodical handbook for teachers and inexperienced orienteering trainers. The work is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part deals with analysis of activities, which we use when orientating in terrain. It content basic knowledge, which is important to do orienteering right. The practical part content games and exercises improving skills required for orienteering.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomka.pdfPlný text práce2,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PAVLICEK VP.pdfPosudek vedoucího práce123,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PAVLICEK OP.pdfPosudek oponenta práce140,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PAVLICEK.pdfPrůběh obhajoby práce201,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8046

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.