Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠámalová, Kateřina
dc.contributor.authorNeunerová, Štěpánka
dc.contributor.refereeHolečková, Monika
dc.date.accepted2013-06-10
dc.date.accessioned2014-02-06T12:37:10Z
dc.date.available2012-04-30cs
dc.date.available2014-02-06T12:37:10Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-15
dc.identifier50520
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8070
dc.description.abstractBakalářská práce "Srovnání vývoje malby a kresby žáků mladšího školního věku a malby a kresby žáků speciálních tříd" má dvě části:teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývá mladším školním věkem, kresbou,malbou, kresbou postavy muže. Je objasněn vývoj kresby a malby dítěte. Praktická část je věnována výzkumu na základní škole a speciálních třídách. Následuje interpretace výsledků výzkumných otázek.cs
dc.format60 s., 10 s. Obraz. př.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkresbacs
dc.subjectmalbacs
dc.subjectmladší školní věkcs
dc.subjectžákcs
dc.subjectvývoj kresbycs
dc.subjectvývoj malbycs
dc.titleSrovnání vývoje malby a kresby žáků mladšího školního věku a malby a kresby žáků speciálních třídcs
dc.title.alternativeThe comparison of painting and drawing development of primary school pupils and special class pupilsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra psychologiecs
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedBachelor thesis "A comparison of painting and drawing of school children and painting and drawing of pupils from special class" has two parts: theoretical and practical. The theoretical part deals with the younger school age, drawing, painting, drawing of a male figure. The development of child's drawing and painting is clarified. The praktical part is devoted to the research at primary school and special classes.It is followed by the interference of the results of research questions.en
dc.subject.translateddrawingen
dc.subject.translatedpaintingen
dc.subject.translatedyounger school ageen
dc.subject.translatedpupilen
dc.subject.translateddevelopment of drawingen
dc.subject.translateddevelopment of paintingen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Neunerova.pdfPlný text práce2,27 MBAdobe PDFView/Open
Neunerova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce267,64 kBAdobe PDFView/Open
Neunerova - oponent.pdfPosudek oponenta práce222,1 kBAdobe PDFView/Open
Neunerova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce107,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8070

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.