Název: Prenatální komunikace
Další názvy: Prenatal communication
Autoři: Bílá, Jana
Vedoucí práce/školitel: Šámalová, Kateřina
Oponent: Holečková, Monika
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8093
Klíčová slova: Prenatální komunikace;těhotenství;prenatální období;prenatální psychologie
Klíčová slova v dalším jazyce: Prenatal communication;pregnancy;prenatal period;prenatal psychology
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na prenatální komunikaci. Tématem této práce bylo seznámení s problematikou navázání kontaktu matky a dítěte v prenatálním období. Práce obsahuje pouze teoretickou část. Tato část popisuje hlavní poznatky o početí, průběhu těhotenství, změnách v organismu ženy i jejích psychických změnách v období těhotenství a o její správné životosprávě. Další část se věnuje vývoji dítěte v tomto období, rozvoji smyslů a pohybu. Dále se zabývá komunikací v prenatálním období na úrovni smyslové a emocionální.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on prenatal communication. The theme of this thesis was to familiarize the reader with communication of mother and child in prenatal period. The thesis contains only theoretical part. This part describes findings about conception, gravidity process, changes in organism and psyche of woman during gravidity and about her right way of living. Next part is dedicated to development of the child in this period, evolution of its senses and movements. Furthermore it is dedicated to communication in prenatal period on sense and emotional level.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Bila.pdfPlný text práce607,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bila - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce228,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bila - oponent.pdfPosudek oponenta práce193,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bila - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce97,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8093

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.