Název: Neverbální komunikace učitele praktického vyučování a odborného výcviku
Další názvy: Nonverbal communication teacher of practical subjects and vocational training
Autoři: Zachová, Pavlína
Vedoucí práce/školitel: Szachtová, Alena
Oponent: Kubíková, Kateřina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8097
Klíčová slova: komunikace;pedagogická komunikace;verbální komunikace;neverbální komunikace
Klíčová slova v dalším jazyce: communication;educational communication;verbal communication;non-verbal communication
Abstrakt: Bakalářská práce na téma "Neverbální komunikace učitele odborného výcviku a praktického vyučování" je rozdělena do dvou částí, na teoretickou a praktickou část. Teoretická obsahuje tři kapitoly. První se věnuje pojmu "komunikace", druhá přípravě učitelské profese a třetí charakteristice školy. Praktická část je věnována charakteristice výzkumného místa, na kterou navazuje cíl a metodika výzkumu. Cílem této práce bylo popsat neverbální komunikaci učitele s kratší a delší pedagogickou praxí. Poslední část je pak věnována vlastnímu výzkumu a jeho výsledkům.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis "Non-verbal communication teacher practical subjects and practical training" is divided into two parts, the theoretical and practical part. Theoretical contains three chapters. The first deals with the concept of "communication", the second training of the teaching profession and the third characteristic of the school. The practical part is devoted to the characteristics of the research space, followed by the goal and methodology of research. The aim of this study was to describe nonverbal communication teachers with shorter and longer teaching practice. The last part is devoted to the own research and its results.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP- Zachova.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zachova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce302,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zachova - oponent.pdfPosudek oponenta práce297,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zachova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce105,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8097

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.