Title: Neverbální komunikace učitele praktického vyučování a odborného výcviku
Other Titles: Nonverbal communication teacher of practical subjects and vocational training
Authors: Zachová, Pavlína
Advisor: Szachtová, Alena
Referee: Kubíková, Kateřina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8097
Keywords: komunikace;pedagogická komunikace;verbální komunikace;neverbální komunikace
Keywords in different language: communication;educational communication;verbal communication;non-verbal communication
Abstract: Bakalářská práce na téma "Neverbální komunikace učitele odborného výcviku a praktického vyučování" je rozdělena do dvou částí, na teoretickou a praktickou část. Teoretická obsahuje tři kapitoly. První se věnuje pojmu "komunikace", druhá přípravě učitelské profese a třetí charakteristice školy. Praktická část je věnována charakteristice výzkumného místa, na kterou navazuje cíl a metodika výzkumu. Cílem této práce bylo popsat neverbální komunikaci učitele s kratší a delší pedagogickou praxí. Poslední část je pak věnována vlastnímu výzkumu a jeho výsledkům.
Abstract in different language: Bachelor thesis "Non-verbal communication teacher practical subjects and practical training" is divided into two parts, the theoretical and practical part. Theoretical contains three chapters. The first deals with the concept of "communication", the second training of the teaching profession and the third characteristic of the school. The practical part is devoted to the characteristics of the research space, followed by the goal and methodology of research. The aim of this study was to describe nonverbal communication teachers with shorter and longer teaching practice. The last part is devoted to the own research and its results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP- Zachova.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFView/Open
Zachova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce302,5 kBAdobe PDFView/Open
Zachova - oponent.pdfPosudek oponenta práce297,61 kBAdobe PDFView/Open
Zachova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce105,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8097

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.