Název: Analýza zátěžových situací u populace seniorů
Další názvy: Analysis of stressful situations in the population of seniors
Autoři: Urbanová, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Novotná, Lenka
Oponent: Šámalová, Kateřina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8106
Klíčová slova: stáří;periodizace stáří;reakce na stáří;teorie stárnutí;změny ve stáří;demence;stres;fáze stresu;příčiny stresu;druhy stresu;vyrovnávání se stresem;duševní hygiena
Klíčová slova v dalším jazyce: age;periodization age;response to aging;theories of senescence;changes in old age;dementia;stress;phases of stress;causes of stress;types of stress;coping with stress;mental hygiene
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá stresovými faktory u seniorů a jejich subjektivním pocitem stresu. Teoretická část je zaměřena na obecnou problematiku stáří a stárnutí a na samotný stres. Práce také zjišťuje způsoby vyrovnávání seniorů se stresem. Analýza dosažených výsledků prezentuje informace o stresových faktorech, subjektivním pocitu stresu, způsobech vyrovnávání se seniorů se stresovou zátěží a rozdíly mezi stresory seniorů žijících v samostatné domácnosti a obyvateli domova pro seniory.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with stress factors in the elderly and their subjective feelings of stress. The theoretical part is focused on general problems of old age and aging, and the stress itself. The work also identifies ways of coping with stress seniors. Analysis of the results provides information about stress factors, subjective feelings of stress, ways of coping with stress load seniors and differences between the stressors of seniors living in common households and the inhabitants of retirement homes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Nikola Urbanova.pdfPlný text práce1,72 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Urbanova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce264,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Urbanova - oponent.pdfPosudek oponenta práce278,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Urbanova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce77,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8106

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.