Title: Analýza zátěžových situací u populace seniorů
Other Titles: Analysis of stressful situations in the population of seniors
Authors: Urbanová, Nikola
Advisor: Novotná, Lenka
Referee: Šámalová, Kateřina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8106
Keywords: stáří;periodizace stáří;reakce na stáří;teorie stárnutí;změny ve stáří;demence;stres;fáze stresu;příčiny stresu;druhy stresu;vyrovnávání se stresem;duševní hygiena
Keywords in different language: age;periodization age;response to aging;theories of senescence;changes in old age;dementia;stress;phases of stress;causes of stress;types of stress;coping with stress;mental hygiene
Abstract: Bakalářská práce se zabývá stresovými faktory u seniorů a jejich subjektivním pocitem stresu. Teoretická část je zaměřena na obecnou problematiku stáří a stárnutí a na samotný stres. Práce také zjišťuje způsoby vyrovnávání seniorů se stresem. Analýza dosažených výsledků prezentuje informace o stresových faktorech, subjektivním pocitu stresu, způsobech vyrovnávání se seniorů se stresovou zátěží a rozdíly mezi stresory seniorů žijících v samostatné domácnosti a obyvateli domova pro seniory.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with stress factors in the elderly and their subjective feelings of stress. The theoretical part is focused on general problems of old age and aging, and the stress itself. The work also identifies ways of coping with stress seniors. Analysis of the results provides information about stress factors, subjective feelings of stress, ways of coping with stress load seniors and differences between the stressors of seniors living in common households and the inhabitants of retirement homes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Nikola Urbanova.pdfPlný text práce1,72 MBAdobe PDFView/Open
Urbanova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce264,48 kBAdobe PDFView/Open
Urbanova - oponent.pdfPosudek oponenta práce278,66 kBAdobe PDFView/Open
Urbanova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce77,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8106

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.