Title: Nevěra jako faktor ovlivňující sociální zdraví
Other Titles: Infidelity as a factor influencing the social health
Authors: Kozakevičová, Sylvie
Advisor: Lovasová, Vladimíra
Referee: Kosíková, Věra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8108
Keywords: zdraví;sociální zdraví;manželství;partnerství;nevěra;kvalitativní metoda
Keywords in different language: helath;social health;marriage;partnership;infidelity;qualitative method
Abstract: Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zjistit faktory, které ovlivňují partnerský vztah. V teoretické části se zabývám zdravím obecně, dále zdravím sociálním, partnerskými vztahy a to od zamilovanosti, přes krize, které někdy vedou až k samotnému rozpadu vztahu a následně samotnou nevěrou. V části praktické se dotazuji šesti lidí na jejich partnerský vztah, co ho ovlivnilo, co zároveň ovlivnilo je samotné a co způsobila nevěra. Díky jejich otevřenosti se dozvídáme jeden faktor, který vychází pro tento výzkum, jako stěžejní. Tímto faktorem je sebehodnocení. Sebehodnocení se velkou měrou podílí na utváření partnerských vztahů a jejich fun-gování. Zároveň je tedy sebehodnocení důležité pro fungování všech našich vztahů a je tedy důležitým faktorem i pro naše sociální zdraví.
Abstract in different language: The main aim of this bachelor theses is to find out factors which influence part-nerships. In the theoretic part I am looking at health generally, social health and part-nerships from the falling in love point, over a crises, which can sometimes lead to part-nership breakup and unfaithfulness. In the practical part I interview 6 people about their partnership. Asking what have affect it, what have affect themselfs and what was the rea-son that led to unfaithfulness. Thanks to their candidness we learn about a factor that is essentional for this research. It is the self-image. Self-image plays very important role in the constitution of partnership and it's functioning. At the same time the self-image is crucial for functioning in all of our relation-ships which leads us to a fact that it is also fundamental factor for our social health.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Kozakevicova.pdfPlný text práce554,56 kBAdobe PDFView/Open
Kozakevicova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce288,59 kBAdobe PDFView/Open
Kozakevicova - oponent.pdfPosudek oponenta práce317,21 kBAdobe PDFView/Open
Kozakevicova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce89,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8108

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.