Název: Informovanost středoškoláků o antikoncepci
Další názvy: The knowledge of contraception of high school students
Autoři: Šlajsová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Šámalová, Kateřina
Oponent: Svoboda, Michal
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8109
Klíčová slova: antikoncepce;informovanost středoškoláků;historie;reprodukční zdraví;sexuální výchova;těhotenství
Klíčová slova v dalším jazyce: contraception;knowledge of contraception of high school students;history;reproduction health;sexual education;pregnancy
Abstrakt: Tématem bakalářské práce byla Informovanost středoškoláků o antikoncepci. První kapitola se zabývá popisem pohlavních orgánů muže a ženy a jejich správným fungováním. Kapitola dvě pojednává o historii a vývoji antikoncepce od starověku po současnost. Třetí kapitola je zaměřena na metody antikoncepce, kde jsou uvedeny druhy, používání, výhody a nevýhody. Čtvrtá kapitola vymezuje antikoncepci z pohledu Výchovy ke zdraví, kde jsou mimo jiné zmíněny pohlavně přenosné choroby. Praktická část zahrnuje samotný výzkum, který probíhal formou dotazníkového šetření na středních školách v Plzni.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this bachelor dissertation was The knowledge of contraception of high school students. The first chapter is concerned with description of men's and women's sexual organs and with their correct operation. The second chatper is concerned with history and progress of contraception from antiquity to present day. The third chapter is concerned with methods of contraception. There are introduced types, ways of using, advantages and disadvantages. The fourth chapter defines contraception from the view of education to health, considering sexually transmitted diseases. The practical part is concentrated on research. The research was going on via questionnaries on high schools in Pilsen.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Slajsova.pdfPlný text práce944,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slajsova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce247,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slajsova - oponent.pdfPosudek oponenta práce407,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slajsova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce89,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8109

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.