Název: Pověsti, švanky, legendy ve sbírce bratří Grimmů "Kinder- und Hausmärchen"
Další názvy: Legends and tales in the literary collection of Brothers Grimm "Children´s and Household Tales"
Autoři: Chárová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Kováříková, Alena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8123
Klíčová slova: pověsti;švank;legenda;pohádka;bratři Grimmové
Klíčová slova v dalším jazyce: legend;schwank;tales;fairytale;brothers Grimm
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá stanovením pojmů pověst, švank, legenda a jejich analýzou na základě příkladů z knihy "Kinder- und Hausmärchen" od bratří Grimmů. Práce zároveň obsahuje informace o žánru pohádka a jejích typických znacích. Tato práce je zaměřena především na analýzu deseti textů, které jsou v knize pojmenovány jako dětské legendy. Cílem práce je dokázat, že mezi těmito texty lze nalézt i příklady pověsti, švanku a legendy.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis occupies itself with the determination of terms tale,schwank, legend and with their analysis based on examples from the book "Kinder- und Hausmärchen" by The Brothers Grimm.The thesis includes information about the genre of fairy-tale and its typical features. This thesis is oriented mainly on ten texts, which are called as Childrens´legends in the book. The main aim of the thesis is to prove the fact that it is possible to find the examples of tale, schwank and legend among these ten texts.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace-Michaela_Charova.pdfPlný text práce3,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
charova-vp.pdfPosudek vedoucího práce358,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
charova_op.pdfPosudek oponenta práce406,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
charova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce106,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8123

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.