Title: Mnemotechnické pomůcky ve výuce německého jazyka na středních školách
Other Titles: Mnemonics in German Language Classes at Secondary Schools
Authors: Sojková, Kateřina
Advisor: Salcman, Václav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8125
Keywords: mnemotechnika;mnemotechnické pomůcky;učební strategie;učební styly;učení;paměť;mozek;levá a pravá hemisféra;německý jazyk;netradiční forma výuky
Keywords in different language: mnemonics;mnemotechnical devices;learning strategies;learning styles;learning;memory;human brain;left and right brain;german language;nontraditional form of teaching
Abstract: Tato práce se zabývá mnemotechnikou a efektivitou jejího využití v hodinách německého jazyka. Tato práce vznikla na základě domněky, že mnemotechnika není v hodinách cizích jazyků dostatečně využívána, ačkoli její použití při učení přináší lepší učební úspěchy. Hlavním úkolem mnemotechniky je pomoc při překonávání stále se opakujících učebních problémů (např. s různými jevy německé gramatiky). Tato práce obsahuje popis základů mnemotechniky a seznam jejích druhů s praktickými příklady. Může proto pomoci učitelům cizích jazyků pochopit její podstatu a výhody a inspirovat je pro její častější využití v hodinách.
Abstract in different language: This thesis deals with mnemonics and with effectiveness of its usage in German language lessons at high schools. This work is based on the idea that the mnemonics is not sufficiently used in lessons and that teachers are not knowledgeable in this problematic. The main purpose of using mnemonic devices in language lessons is to overcome the constantly repeating learning problems. This thesis may help teachers to understand principle of mnemonics and its advantages and to inspire them to use mnemonic devices more in their classes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Sojkova_Katerina_FV2.pdfPlný text práce2,63 MBAdobe PDFView/Open
sojkova_vp.pdfPosudek vedoucího práce204,97 kBAdobe PDFView/Open
sojkova_op.pdfPosudek oponenta práce353,23 kBAdobe PDFView/Open
sojkova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce113,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8125

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.