Název: Mnemotechnické pomůcky ve výuce německého jazyka na středních školách
Další názvy: Mnemonics in German Language Classes at Secondary Schools
Autoři: Sojková, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Salcman, Václav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8125
Klíčová slova: mnemotechnika;mnemotechnické pomůcky;učební strategie;učební styly;učení;paměť;mozek;levá a pravá hemisféra;německý jazyk;netradiční forma výuky
Klíčová slova v dalším jazyce: mnemonics;mnemotechnical devices;learning strategies;learning styles;learning;memory;human brain;left and right brain;german language;nontraditional form of teaching
Abstrakt: Tato práce se zabývá mnemotechnikou a efektivitou jejího využití v hodinách německého jazyka. Tato práce vznikla na základě domněky, že mnemotechnika není v hodinách cizích jazyků dostatečně využívána, ačkoli její použití při učení přináší lepší učební úspěchy. Hlavním úkolem mnemotechniky je pomoc při překonávání stále se opakujících učebních problémů (např. s různými jevy německé gramatiky). Tato práce obsahuje popis základů mnemotechniky a seznam jejích druhů s praktickými příklady. Může proto pomoci učitelům cizích jazyků pochopit její podstatu a výhody a inspirovat je pro její častější využití v hodinách.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with mnemonics and with effectiveness of its usage in German language lessons at high schools. This work is based on the idea that the mnemonics is not sufficiently used in lessons and that teachers are not knowledgeable in this problematic. The main purpose of using mnemonic devices in language lessons is to overcome the constantly repeating learning problems. This thesis may help teachers to understand principle of mnemonics and its advantages and to inspire them to use mnemonic devices more in their classes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Sojkova_Katerina_FV2.pdfPlný text práce2,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
sojkova_vp.pdfPosudek vedoucího práce204,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
sojkova_op.pdfPosudek oponenta práce353,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
sojkova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce113,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8125

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.