Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKrbůšková, Věra
dc.contributor.authorFuksová, Markéta
dc.date.accepted2013-05-27
dc.date.accessioned2014-02-06T12:37:28Z
dc.date.available2010-12-14cs
dc.date.available2014-02-06T12:37:28Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-24
dc.identifier49175
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8128
dc.description.abstractTato práce se zabývá specifickými poruchami učení (konkrétně dysgrafií, dyslexií a dysortografií) v hodinách německého jazyka u českých dětí. V teoretické části jsou tyto poruchy definovány a charakterizovány. Dále se zde čtenář dočte o jejich možném původu, diagnistice a jejich konkrétních projevech v německém jazyce. Nechybí ani stručná charakteristika žáka, který nějakou z těchto poruch má a rady, jak k němu v hodinách německého jazyka přistupovat. Praktická část se soustředí na německý jazyk, způsoby práce v hodinách a používané pomůcky z pohledu žáka se specificou poruchou učení. To znamená, že pomocí dotazníku, kde žák výše zmiňované věci hodnotí, jsou zde odhaleny nejčastější chyby, potřeby a preference žáků se specifickými poruchami učení v německém jazyce.cs
dc.format78 s., VIII s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isodede
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectporuchy učenícs
dc.subjectdyslexiecs
dc.subjectdysgrafiecs
dc.subjectdysortografiecs
dc.subjectněmecký jazykcs
dc.subjectspecifické chybycs
dc.subjectklasifikace specifických poruch učenícs
dc.subjectdiagnostika specifických poruch učenícs
dc.subjectpříčiny specifických poruch učenícs
dc.subjectosobnost žáka se specifickými poruchami učenícs
dc.titleSpecifické poruchy učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie) v hodinách německého jazykacs
dc.title.alternativeDyslexia, Dysortographia, Dysgraphia in German classesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra německého jazykacs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis work is focused on the learning disabilities in the school subject ?German language as a foreign language?.The thesis contains two parts ? the theoretical and the practical part. The general information about the learning disabilities are described in the theoretical part. That means for example: the definition and the ways of classification of learning disabilities, their causes, characteristic of the single learning disabilities, their diagnostics and therapy, and also the characteristic of a pupil with a learning disability and the expression of learning disabilities in the German language. The practical part of the thesis contains the research which is realized with the help of the questionnaire. The research is focused on the problems of the Czech children with learning disabilities in the German language. It shows the difficulties and preferences of these children.en
dc.subject.translatedlearning disordersen
dc.subject.translateddyslexiaen
dc.subject.translateddysgraphiaen
dc.subject.translateddysorthographyen
dc.subject.translatedgerman languageen
dc.subject.translatedclassification of learning disordersen
dc.subject.translatedcauses of learning disordersen
dc.subject.translateddiagnostics of learning disordersen
dc.subject.translatedtherapy of learning disordersen
dc.subject.translatedcharacteristic of pupil with learning disordersen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marketa Fuksova DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce2,01 MBAdobe PDFView/Open
fuksova_vp.pdfPosudek vedoucího práce301,13 kBAdobe PDFView/Open
fuksova_op.pdfPosudek oponenta práce428,5 kBAdobe PDFView/Open
fuksova-obh.pdfPrůběh obhajoby práce87,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8128

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.