Title: Prezentace gramatiky v učebnicích - srovnávací analýza
Other Titles: Presentation of Grammar in Textbooks - Comparative Analysis
Authors: Pachnerová, Helena
Advisor: Heinrich, Dietmar
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8131
Keywords: gramatika;prezentace;procvičování;analýza;metoda;deduktivní přístup;induktivní přístup;progrese;učebnice;pedagogická gramatika;gramaticko-překladová metoda;audiolingvální metoda;audiovizuální metoda;komunikační metoda
Keywords in different language: grammar;presentation;practice;analysis;method;deductive approach;inductive approach;progression;textbook;pedagogical grammar;grammar-translation method;audiolingual method;audiovisual method;communicative method
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá komparativní analýzou učebnic německého jazyka a zkoumá je z pohledu prezentace gramatiky. V první části se práce věnuje teoretickým poznatkům o gramatice. Zkoumá význam slova ?gramatika? a její úkoly, pedagogickou gramatiku, různé přístupy prezentace gramatiky v učebních a gramatická cvičení. Ve druhé části práce popisuje čtyři vybrané učebnice německého jazyka z pohledu prezentace gramatiky. Tyto učebnice také analyzuje a hodnotí. Výsledky jsou shrnuty v poslední části práce.
Abstract in different language: The present thesis deals with a comparative analysis of textbooks of German language and examines them from the point of view of presenting grammar. In the first part, the attention is devoted to the theoretical foundations of grammar. The thesis explores the concept of "grammar" and its tasks, it is also concerned with pedagogical grammar, different conceptions of language presentation in textbooks and grammar exercises. In the second part, the thesis describes four selected textbooks of the German language from the perspective of teaching grammar. These textbooks are further analyzed and evaluated. The results are summarized in the last chapter.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prezentace gramatiky v ucebnicich - srovnavaci analyza.pdfPlný text práce3,41 MBAdobe PDFView/Open
pachnerova_vp.pdfPosudek vedoucího práce339,91 kBAdobe PDFView/Open
pachnerova_op.pdfPosudek oponenta práce354,18 kBAdobe PDFView/Open
pachnerova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce113,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8131

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.