Title: Organizace Kameradschaftsbund v letech 1933-1936
Other Titles: Kameradschaftsbund in years 1933-1936
Authors: Vítková, Ivana
Advisor: Novotný, Lukáš
Referee: Jeřábek, Martin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8159
Keywords: Kameradschaftsbund;Othmar Spann;Walter Brand;česko-německé vztahy
Keywords in different language: Kameradschaftsbund;Othmar Spann;Walter Brand;czech-german relations
Abstract: Práce reflektuje vývoj organizace Kameradschaftsbund (KB) v letech 1933-1936. Práce je uvedena analýzou ideového jádra KB, které představuje učení Othmara Spanna.V práci je sledován vztah mezi příslušníky Kameradschaftsbundu a radikální proněmecky orientovanou skupinou v rámci Sudetendeutsche Heimatfront.
Abstract in different language: The thesis reflects the progress of Kameradschaftsbund (KB) from 1933 to 1936. The thesis starts by analysing the ideological core of KB, represented by phylosophy of Othmar Spann. The thesis monitors relation between members of Kameradschaftsbund and radical Sudeten Germans within Sudetendeutsche Heimatfront.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Organizace Kameradschaftsbund v letech 1933-1936-Vitkova Ivana.pdfPlný text práce391,59 kBAdobe PDFView/Open
Vitkova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce945,25 kBAdobe PDFView/Open
Vitkova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce976,49 kBAdobe PDFView/Open
Vitkova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce423,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8159

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.