Název: Organizace Kameradschaftsbund v letech 1933-1936
Další názvy: Kameradschaftsbund in years 1933-1936
Autoři: Vítková, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Novotný, Lukáš
Oponent: Jeřábek, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8159
Klíčová slova: Kameradschaftsbund;Othmar Spann;Walter Brand;česko-německé vztahy
Klíčová slova v dalším jazyce: Kameradschaftsbund;Othmar Spann;Walter Brand;czech-german relations
Abstrakt: Práce reflektuje vývoj organizace Kameradschaftsbund (KB) v letech 1933-1936. Práce je uvedena analýzou ideového jádra KB, které představuje učení Othmara Spanna.V práci je sledován vztah mezi příslušníky Kameradschaftsbundu a radikální proněmecky orientovanou skupinou v rámci Sudetendeutsche Heimatfront.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis reflects the progress of Kameradschaftsbund (KB) from 1933 to 1936. The thesis starts by analysing the ideological core of KB, represented by phylosophy of Othmar Spann. The thesis monitors relation between members of Kameradschaftsbund and radical Sudeten Germans within Sudetendeutsche Heimatfront.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KHV) / Theses (DHS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Organizace Kameradschaftsbund v letech 1933-1936-Vitkova Ivana.pdfPlný text práce391,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vitkova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce945,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vitkova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce976,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vitkova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce423,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8159

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.