Title: Výukový kurz automatizační techniky pro SŠ
Other Titles: Tutorial course automation technics for SŠ
Authors: Komiň, Kamil
Advisor: Krotký, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8165
Keywords: absolvování;servisní manuál;porozumění obsahu;problematika výtahů;diagnostika;teorie;praxe
Keywords in different language: passing;service manual;understanding the contents;issue of elevators;diagnostics;theory;practice
Abstract: Tato práce je zaměřena na kompletní realizaci výukového kurzu automatické techniky se zaměřením na výtahové systémy.
Abstract in different language: Tato práce je zaměřena na kompletní realizaci výukového kurzu automatické techniky se zaměřením na výtahové systémy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bc.prace Komin 2013.pdfPlný text práce2,44 MBAdobe PDFView/Open
BP - posudek_vedouciho_Komin-1.pdfPosudek vedoucího práce50,11 kBAdobe PDFView/Open
Komin - opon..pdfPosudek oponenta práce133,64 kBAdobe PDFView/Open
Komin - prot..pdfPrůběh obhajoby práce39,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8165

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.