Název: Normální rozdělení a rozdělení z něho odvozená
Další názvy: Normal distribution and distributions derived from the normal distribution
Autoři: Staněk, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Kohout, Václav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8166
Klíčová slova: teorie chyb;Abraham de Moivre;Johann Carl Friedrich Gauss;Pierre-Simon Laplace;normální rozdělení;statistické testování hypotéz;bodové odhady;Gaussova křivka
Klíčová slova v dalším jazyce: theory of errors;Abraham de Moivre;Johann Carl Friedrich Gauss;Pierre-Simon Laplace;normal distribution;statistical hypothesis testing;point estimations;Gaussian curve
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problematikou normálního rozdělení a rozdělení z něho odvozených. Tato práce se skládá ze čtyř hlavních částí. První část popisuje historii normálního rozdělení a důležité matematiky. Druhá část je o teorii chyb. V této části je popsána Gaussova křivka. Třetí část je věnována teorii normálního rozdělení a rozdělení z něho odvozených. Tato část obsahuje příklady rozdělení, příklady a jejich řešení. Poslední část obsahuje využití rozdělení (testování statistických hypotéz, bodové odhady a aproximaci normálním rozdělením).
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with the topic Normal distribution and distributions derived from the normal distribution. This work consists of four main parts. The first part describes the history of the normal distribution and important mathematicians. Second part is about theory of errors. In this part is described Gaussian curve. The third part is about theory of normal distribution and distributions derived from the normal distribution. This part contains examples of distribution with theirs solution and use. Last part contains use of distributions (statistical hypothesis testing, point estimations and use the normal distribution to approximate the distribution of other).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Pavel Stanek.pdfPlný text práce898,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stanek - ved..pdfPosudek vedoucího práce69,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stanek - opon...pdfPosudek oponenta práce59,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stanek - prot..pdfPrůběh obhajoby práce37,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8166

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.