Title: Normální rozdělení a rozdělení z něho odvozená
Other Titles: Normal distribution and distributions derived from the normal distribution
Authors: Staněk, Pavel
Advisor: Kohout, Václav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8166
Keywords: teorie chyb;Abraham de Moivre;Johann Carl Friedrich Gauss;Pierre-Simon Laplace;normální rozdělení;statistické testování hypotéz;bodové odhady;Gaussova křivka
Keywords in different language: theory of errors;Abraham de Moivre;Johann Carl Friedrich Gauss;Pierre-Simon Laplace;normal distribution;statistical hypothesis testing;point estimations;Gaussian curve
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou normálního rozdělení a rozdělení z něho odvozených. Tato práce se skládá ze čtyř hlavních částí. První část popisuje historii normálního rozdělení a důležité matematiky. Druhá část je o teorii chyb. V této části je popsána Gaussova křivka. Třetí část je věnována teorii normálního rozdělení a rozdělení z něho odvozených. Tato část obsahuje příklady rozdělení, příklady a jejich řešení. Poslední část obsahuje využití rozdělení (testování statistických hypotéz, bodové odhady a aproximaci normálním rozdělením).
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the topic Normal distribution and distributions derived from the normal distribution. This work consists of four main parts. The first part describes the history of the normal distribution and important mathematicians. Second part is about theory of errors. In this part is described Gaussian curve. The third part is about theory of normal distribution and distributions derived from the normal distribution. This part contains examples of distribution with theirs solution and use. Last part contains use of distributions (statistical hypothesis testing, point estimations and use the normal distribution to approximate the distribution of other).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Pavel Stanek.pdfPlný text práce898,64 kBAdobe PDFView/Open
Stanek - ved..pdfPosudek vedoucího práce69,81 kBAdobe PDFView/Open
Stanek - opon...pdfPosudek oponenta práce59,65 kBAdobe PDFView/Open
Stanek - prot..pdfPrůběh obhajoby práce37,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8166

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.