Název: Labyrinty v mateřské škole
Další názvy: Labyrinths in kidergarten
Autoři: Ryplová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Pěchoučková, Šárka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8167
Klíčová slova: labyrint;mateřská škola
Klíčová slova v dalším jazyce: labyrinth;kindergarten
Abstrakt: Bakalářská práce má název Labyrinty v mateřské škole. Teoretická část se zabývá obecně labyrinty ve světě, charakteristikou a využitím. Experimentální část přímo sleduje práci předškolního dítěte s labyrinty, jak chápe práci s nimi a jaký má přehled o labyrintech.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor's thesis is called Labyrinths in kindergarten. Theoretical part deals with labyrinths in the world, their characteristic and application. Experimental part directly follows the work of preschool child with labyrinths, how the child understands work with them and what is child's knowledge of labyrinths.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Labyrinty v MS.pdfPlný text práce4,81 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ryplova - ved..pdfPosudek vedoucího práce114,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
XIII. Oponentni posudek bakalarske prace_ Ryplova.pdfPosudek oponenta práce43,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ryplova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce53,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8167

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.