Název: Pozorování sluneční fotosféry a chromosféry a porovnání vlastních pozorování a snímků z internetu
Další názvy: Comparison of the solar photosphere and chromosphere based on their observations and images from the Internet
Autoři: Toman, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Randa, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8169
Klíčová slova: Slunce;sluneční skvrny;protuberance;sluneční cyklus;dalekohled;chromosféra;fotosféra;pozorování;SOHO;SDO
Klíčová slova v dalším jazyce: Sun;sunspots;prominences;solar cycle;telescope;chromosphere;photosphere;observations;SOHO;SDO
Abstrakt: Popis základních fyzikálních jevů na Slunci.Metody pozorování fotosféry a chromosféry Slunce. Společné jevy v chromosféře a fotosféře Slunce.Návod na pozorovací protokoly. Zpracování dat z pozorování. Snímky dostupné na internetu a jejich porovnání s pozorováním.
Abstrakt v dalším jazyce: Description of basic physical phenomena in the photosphere and observations Slunci.Metody Sun chromosphere. Common phenomena in the chromosphere and photosphere Slunce.Návod the observation protocols. Processing of data from observations. Images available on the Internet and their comparison with observations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Toman_Jakub_bakalarska_prace.pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Toman - ved..pdfPosudek vedoucího práce186,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Toman - opon..pdfPosudek oponenta práce165,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Toman - prot..pdfPrůběh obhajoby práce35,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8169

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.