Title: Pozorování sluneční fotosféry a chromosféry a porovnání vlastních pozorování a snímků z internetu
Other Titles: Comparison of the solar photosphere and chromosphere based on their observations and images from the Internet
Authors: Toman, Jakub
Advisor: Randa, Miroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8169
Keywords: Slunce;sluneční skvrny;protuberance;sluneční cyklus;dalekohled;chromosféra;fotosféra;pozorování;SOHO;SDO
Keywords in different language: Sun;sunspots;prominences;solar cycle;telescope;chromosphere;photosphere;observations;SOHO;SDO
Abstract: Popis základních fyzikálních jevů na Slunci.Metody pozorování fotosféry a chromosféry Slunce. Společné jevy v chromosféře a fotosféře Slunce.Návod na pozorovací protokoly. Zpracování dat z pozorování. Snímky dostupné na internetu a jejich porovnání s pozorováním.
Abstract in different language: Description of basic physical phenomena in the photosphere and observations Slunci.Metody Sun chromosphere. Common phenomena in the chromosphere and photosphere Slunce.Návod the observation protocols. Processing of data from observations. Images available on the Internet and their comparison with observations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toman_Jakub_bakalarska_prace.pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFView/Open
Toman - ved..pdfPosudek vedoucího práce186,77 kBAdobe PDFView/Open
Toman - opon..pdfPosudek oponenta práce165,69 kBAdobe PDFView/Open
Toman - prot..pdfPrůběh obhajoby práce35,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8169

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.