Název: Výukové pomůcky v praxi učitele odborného výcviku
Další názvy: Educational aids in the practice of a teacher of technical training
Autoři: Doležel, Jan
Vedoucí práce/školitel: Krotký, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8174
Klíčová slova: výukové pomůcky;odborná učebna;asynchronní motor;diagnostika;kompenzace jalového výkonu;fázoměr;překompenzování;indukční zátěž
Klíčová slova v dalším jazyce: educational aids;special classroom of electrical engineering;asynchronous motor;diagnostics;compensation of wattless output;phase meter;overcompensation;inductive load
Abstrakt: Tato práce pojednává o výukových pomůckách v praxi učitele odborného výcviku. Na začátku je proveden krátký pohled do historie používání výukových pomůcek a jejich využívání obecně. Dále se práce zabývá výukovými pomůckami v odborné učebně elektrotechniky a přípravou učitele na výuku. V další kapitole je zmínka o specifických výukových pomůckách používaných při výuce elektrotechniky a je zmíněna bezpečnost při používání těchto pomůcek. Jedna kapitola se věnuje praktickému ověření výukové pomůcky pro vysvětlení kompenzace jalového výkonu při výuce na SPŠE v Plzni. Další kapitoly jsou věnovány dvěma výukovým pomůckám: kompenzaci jalového výkonu a diagnostice závad na asynchronním elektromotoru. Je popsána výroba těchto pomůcek, jejich používání při výuce a didaktický cíl při jejich používání. V přílohách jsou fotografie zmiňovaných pomůcek a schémata jejich zapojení.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with educational aids in the practice of a teacher of technical training. Introduction briefly summarizes history of utilization of teaching aids and their function in general. Teaching aids in a special classroom of electrical engineering are addressed in following sections together with teacher?s preparation for the lessons. Next chapter mentions specific electrical teaching aids with emphasis on safety measures during their use. The following chapters are devoted to specific teaching aids serving for compensation of the wattless output and diagnostics of an asynchronous motor, respectively. Making of these educational aids, their utilization in the classroom and didactic purpose of their use are described into details. Snapshots of the teaching aids and their respective schematic diagrams are included in appendices.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace-Jan Dolezel.pdfPlný text práce32,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP - posudek_vedouciho_Dolezel.pdfPosudek vedoucího práce101,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dolezel - BP opon..pdfPosudek oponenta práce136,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dolezel - prot..pdfPrůběh obhajoby práce45,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8174

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.