Název: Struktura a záření hvězd - sbírka řešených úloh
Další názvy: Structure and starlight - collection of solved problems
Autoři: Knot, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Randa, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8176
Klíčová slova: stavba hvězd;struktura hvězd;záření hvězd;astrofyzika;příklady;sbírka;spektroskopie
Klíčová slova v dalším jazyce: structure of stars;the structure of stars;starlight;astrophysics;examples;collection;spectroscopy
Abstrakt: Tato bakalářská práce obsahuje řešené příklady z astrofyziky. Práce je rozdělena na tři hlavní části Záření hvězd, Základy hvězdné spektroskopie a Nitro hvězd. Každá část obsahuje krátký úvod do problematiky, důležité vzorce a poté následují řešení konkrétních úloh. V závěru práce jsou vypsány fyzikální konstanty použité při řešení jednotlivých příkladů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis includes solved problems from the field of astrophysics. This thesis is divided into three main parths Radiation of the stars, introduction to the star spectrosco-py and Center of stars. Each part includes a short introduction into the topic, important formulas and after that practical solving of particular problems. At the end of this paper there is a list of physical constants that were used to solve all the problems.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BC svazat_final.pdfPlný text práce2,81 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Knot - ved..pdfPosudek vedoucího práce216,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Knot - opon..pdfPosudek oponenta práce166,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Knot - prot..pdfPrůběh obhajoby práce41,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8176

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.