Title: Struktura a záření hvězd - sbírka řešených úloh
Other Titles: Structure and starlight - collection of solved problems
Authors: Knot, Jiří
Advisor: Randa, Miroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8176
Keywords: stavba hvězd;struktura hvězd;záření hvězd;astrofyzika;příklady;sbírka;spektroskopie
Keywords in different language: structure of stars;the structure of stars;starlight;astrophysics;examples;collection;spectroscopy
Abstract: Tato bakalářská práce obsahuje řešené příklady z astrofyziky. Práce je rozdělena na tři hlavní části Záření hvězd, Základy hvězdné spektroskopie a Nitro hvězd. Každá část obsahuje krátký úvod do problematiky, důležité vzorce a poté následují řešení konkrétních úloh. V závěru práce jsou vypsány fyzikální konstanty použité při řešení jednotlivých příkladů.
Abstract in different language: This bachelor thesis includes solved problems from the field of astrophysics. This thesis is divided into three main parths Radiation of the stars, introduction to the star spectrosco-py and Center of stars. Each part includes a short introduction into the topic, important formulas and after that practical solving of particular problems. At the end of this paper there is a list of physical constants that were used to solve all the problems.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC svazat_final.pdfPlný text práce2,81 MBAdobe PDFView/Open
Knot - ved..pdfPosudek vedoucího práce216,6 kBAdobe PDFView/Open
Knot - opon..pdfPosudek oponenta práce166,18 kBAdobe PDFView/Open
Knot - prot..pdfPrůběh obhajoby práce41,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8176

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.