Title: Příklady na dělitelnost v oborech integrity
Other Titles: Examples of the divisibility of integral domains
Authors: Hefler, Stanislav
Advisor: Hora, Jaroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8180
Keywords: obor integrity;Gaussův obor integrity;Euklidův obor integrity;největší společný dělitel;nejmenší společný násobek;Johann Carl Friedrich Gauss;Euklidés z Alexandrie;Euklidův algoritmus
Keywords in different language: integral domain;Gaussian ring;Euclidean ring;greatest common divisor;least common multiple;Johann Carl Friedrich Gauss;Euclid of Alexandria;Euclidean algorithm
Abstract: Tato práce se zabývá dělitelností v oborech integrity. Obsahuje příklady na hledání největšího společného dělitele v různých oborech integrity pomocí Euklidova algoritmu. Dále se zabývá obory integrity, které nesplňují jednu z podmínek oboru integrity. Obsahuje ukázky výpočtu největšího společného dělitele v různých matematických softwarech.
Abstract in different language: This thesis deals with the divisibility of integral domains. It also contains a number of examples of finding a greatest common divisor in various fields of integral domains by Euclidean algorithm. The final part is devoted to integral domains that do not meet one of the integral domain´s conditions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Priklady_na_delitelnost_v_oborech _integrity_Hefler_Stanislav_2013.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni bakalarske prace Stanislava Heflera s podpisem.d_.pdfPosudek vedoucího práce35,02 kBAdobe PDFView/Open
oponentsky posudek BP - Hefler.pdfPosudek oponenta práce51,57 kBAdobe PDFView/Open
Hefler - prot..pdfPrůběh obhajoby práce36,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8180

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.