Název: Příklady na dělitelnost v oborech integrity
Další názvy: Examples of the divisibility of integral domains
Autoři: Hefler, Stanislav
Vedoucí práce/školitel: Hora, Jaroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8180
Klíčová slova: obor integrity;Gaussův obor integrity;Euklidův obor integrity;největší společný dělitel;nejmenší společný násobek;Johann Carl Friedrich Gauss;Euklidés z Alexandrie;Euklidův algoritmus
Klíčová slova v dalším jazyce: integral domain;Gaussian ring;Euclidean ring;greatest common divisor;least common multiple;Johann Carl Friedrich Gauss;Euclid of Alexandria;Euclidean algorithm
Abstrakt: Tato práce se zabývá dělitelností v oborech integrity. Obsahuje příklady na hledání největšího společného dělitele v různých oborech integrity pomocí Euklidova algoritmu. Dále se zabývá obory integrity, které nesplňují jednu z podmínek oboru integrity. Obsahuje ukázky výpočtu největšího společného dělitele v různých matematických softwarech.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the divisibility of integral domains. It also contains a number of examples of finding a greatest common divisor in various fields of integral domains by Euclidean algorithm. The final part is devoted to integral domains that do not meet one of the integral domain´s conditions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Priklady_na_delitelnost_v_oborech _integrity_Hefler_Stanislav_2013.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni bakalarske prace Stanislava Heflera s podpisem.d_.pdfPosudek vedoucího práce35,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponentsky posudek BP - Hefler.pdfPosudek oponenta práce51,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hefler - prot..pdfPrůběh obhajoby práce36,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8180

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.