Title: Numerické řešení algebraických rovnic
Other Titles: Numerical solution of algebraic equations
Authors: Váňová, Veronika
Advisor: Hora, Jaroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8183
Keywords: Rolleova věta;veta o střední hodnotě;Descartovo pravidlo;Sturmova věta;metoda bisekce;metoda tečen
Keywords in different language: Rolle's theorem;mean value theorem;Descartes rule;bisection method;method of tangents;Sturm theorem
Abstract: Tématem této práce je: "Numerické řešení algebraických rovnic".
Abstract in different language: The theme of this work is: "Numerical solution of algebraic equations".
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bc. Veronika Vanova.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Vanova - ved..pdfPosudek vedoucího práce66,7 kBAdobe PDFView/Open
oponentsky posudek BP - Vanova.pdfPosudek oponenta práce55,33 kBAdobe PDFView/Open
Vanova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce39,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8183

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.