Název: Historie definic a etalonů základních fyzikálních veličin \nl{}soustavy SI
Další názvy: History of the definitions and standards of basic physical quantities SI
Autoři: Hamerník, Jan
Vedoucí práce/školitel: Havel, Václav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8185
Klíčová slova: metrologie;etelon;délka;hmotnost;čas;teplota
Klíčová slova v dalším jazyce: metrology;standard;length;mass;time;temperature
Abstrakt: V této bakalářské práci jsem se zabýval historií vývoje definic a etalonů základních veličin mezinárodní měrové soustavy SI. Konkrétně jsem se zaměřil na čtyři základní veličiny (délka, hmotnost, čas, teplota) a jejich hlavní jednotky. Nejprve jsem se zaměřil na obecnou historii měření. Následně jsem se věnoval podstatě jednotek, pojmu etalon a zaměřením současné metrologie. Na závěr jsem rozepsal jednotlivé definice výše zmíněných jednotek
Abstrakt v dalším jazyce: In this thesis I dealt with the history of the development of definitions and standards of basic quantities international SI unit of measurement. Specifically, I focused on four basic quantities (length, mass, time, temperature) and their main units. First, I focused on the general history of measurement. Then I described basically units, the concept of standard and metrology current focus. In conclusion, I described the definition above published units.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Historie definic a etalonu zakladnich fyzikalnich velicin soustavy SI (Hamernik Jan - P11B0439P).pdfPlný text práce1,72 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hamernik - ved..pdfPosudek vedoucího práce141,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hamernik - opon..pdfPosudek oponenta práce146,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hamernik - prot..pdfPrůběh obhajoby práce40,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8185

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.