Title: Historie definic a etalonů základních fyzikálních veličin \nl{}soustavy SI
Other Titles: History of the definitions and standards of basic physical quantities SI
Authors: Hamerník, Jan
Advisor: Havel, Václav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8185
Keywords: metrologie;etelon;délka;hmotnost;čas;teplota
Keywords in different language: metrology;standard;length;mass;time;temperature
Abstract: V této bakalářské práci jsem se zabýval historií vývoje definic a etalonů základních veličin mezinárodní měrové soustavy SI. Konkrétně jsem se zaměřil na čtyři základní veličiny (délka, hmotnost, čas, teplota) a jejich hlavní jednotky. Nejprve jsem se zaměřil na obecnou historii měření. Následně jsem se věnoval podstatě jednotek, pojmu etalon a zaměřením současné metrologie. Na závěr jsem rozepsal jednotlivé definice výše zmíněných jednotek
Abstract in different language: In this thesis I dealt with the history of the development of definitions and standards of basic quantities international SI unit of measurement. Specifically, I focused on four basic quantities (length, mass, time, temperature) and their main units. First, I focused on the general history of measurement. Then I described basically units, the concept of standard and metrology current focus. In conclusion, I described the definition above published units.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Historie definic a etalonu zakladnich fyzikalnich velicin soustavy SI (Hamernik Jan - P11B0439P).pdfPlný text práce1,72 MBAdobe PDFView/Open
Hamernik - ved..pdfPosudek vedoucího práce141,78 kBAdobe PDFView/Open
Hamernik - opon..pdfPosudek oponenta práce146,93 kBAdobe PDFView/Open
Hamernik - prot..pdfPrůběh obhajoby práce40,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8185

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.