Název: Ochranné známky v mezinárodním obchodním styku
Další názvy: Trademarks in the International Trade
Autoři: Frank, Martin
Vedoucí práce/školitel: Dobiáš, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8186
Klíčová slova: ochranná známka;TRIPS;směrnice Rady č. 2008/95/ES;nařízení Rady č. 207/2009;směrnice Evropského parlamentu č. 2004/48/ES;komunitární ochranná známka
Klíčová slova v dalším jazyce: trademark;TRIPS;directive 2008/95/EC;Council regulation No 207/2009;directive 2004/48/EC;communitary trademark
Abstrakt: Diplomová práce se věnuje problematice ochranných známek v mezinárodním obchodu. V práci je popsána historie ochranných známek, jejich funkce a obecné vlastnosti. Následně práce systematicky pojednává o právní úpravě ochrany práv k ochranným známkám v mezinárodním a evropském měřítku, které analyzuje a dále srovnává relevantní ustanovení s konkrétní národní právní úpravou. Na mezinárodní úrovni byla hlavní pozornost věnována Dohodě TRIPS, na komunitární úrovni zejména Směrnici Rady č. 2008/95/ES, Nařízení Rady č. 207/2009, Směrnici Evropského parlamentu č. 2004/48/ES a aktuálnímu návrhu revize Směrnice č. 2004/48/ES.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis discuss the issue of trademarks in the international trade. It describes the history of trade marks, their functions and general properties. Subsequently the work systematically discusses the legislation protecting trademark rights in international and European level, which analyzes and compares the relevant parts with specific national legislation. At the international level, the main attention was focused to the TRIPS Agreement and at the community level to the particular Directive 2008/95/EC, Council Regulation No 207/2009, Directive 2004/48/EC and the current proposal revise Directive No 2004/48/ES.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
FPR.ZCU.Diplomova.prace.martinfrank.2012.pdfPlný text práce2,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Frank - vedouci.docxPosudek vedoucího práce20,8 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Frank DP - oponent.docPosudek oponenta práce25 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Frank 1.pdfPrůběh obhajoby práce671,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8186

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.