Název: Úloha generálního tajemníka OSN v mírových misích OSN
Další názvy: The role of the UN Secretary General in UN peace operations
Autoři: Ouzká, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Mrázek, Josef
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8187
Klíčová slova: Organizace spojených národů;generální tajemník;mírové operace;Rada bezpečnosti;Valné shromáždění;použití ozbrojené síly
Klíčová slova v dalším jazyce: United nations;general secretary;peace operations;Security council;General assembly;use of force
Abstrakt: Tato práce je zaměřenena na úlohu generálního tajemníka v mírových misích OSN a vymezuje jeho postavení vůči ostatním hlavním orgánům OSN. Vyjmenovává jeho konkrétní pravomoce a jejich právní základ. Tato práce dále hodnotí úspěšnost vybraných mírových misí. Zjištěné poznatky dokládají, že generální tajemník plní v této roli převážně administrativní a zajišťovací funkci, přičemž jeho vliv na podobu a mandát mise je pouze nepřímý.V závěru tato práce uvádí, že autorizace mírových misí podléhá schválení členů Rady bezpečnosti a jejich zájmům.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis elaborates upon the role of Secretary General in UN peace operations and specifies his functions with respect to other principal UN organs. This work enumerates his responsibilities and explains their legal basis. This thesis also addresses the effectiveness of selected peace operations. The evidence presented in this paper indicates that the Secretary General plays primarily an administrative and maintenance role in the process, whereas his influence with regard to the nature and the mandate of specific missions is only informal. Finally, this thesis concludes that the authorization of peace operation is dependent on the interests of members of the UN Security Council.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
OuzkaDP.pdfPlný text práce531,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ouzka - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce890,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ouzka - oponent.pdfPosudek oponenta práce544,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ouzka 1.pdfPrůběh obhajoby práce785,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8187

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.