Title: Ochrana mezinárodních investic a řešení sporů z nich vznikajících se zaměřením na ČR a Francii
Other Titles: Protection of international investments and settlement of disputes arising from them with a focus on the Czech Republic and France
Authors: Wolfová, Andrea
Advisor: Kunz, Oto
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8194
Keywords: mezinárodní investice;ekonomický a právní pojem investice;ochrana mezinárodních investic;rozhodčí řízení;rozhodčí pravidla;UNCITRAL;ICC;mezinárodní rozhodčí soudy;Mezinárodní středisko pro řešení sporů z investic;český zákon o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů;francouzský občanský soudní řád
Keywords in different language: international investment;economic and legal concept of investment;protection of international investment;arbitration;arbitration rules;UNCITRAL;ICC;international courts of arbitration;International centre for settlement of investment disputes;czech law on arbitration and enforcement of arbitral awards;french code of civil procedure
Abstract: Ve své diplomové práci se věnuji ochraně mezinárodních investic a řešení sporů z nich vznikajících se zaměřením na ČR a Francii. Mezi hlavní kapitoly mé diplomové práce patří: 1. Pojem mezinárodní investice, 2. Dohody o ochraně investic, 3. Pojem ochrany mezinárodních investic a jejich vývoj, 4. Spory vznikající z mezinárodních investic a jejich řešení, 5. Mezinárodní středisko pro řešení sporů z investic (ICSID), 6. Spory z mezinárodních investic se zaměřením na Českou Republiku, 7.Spory z mezinárodních investic se zaměřením na Francii.
Abstract in different language: In my thesis, I am focusing on protection of international investments and settlement of disputes arising from them with a focus on the Czech Republic and France. The main chapters of my thesis are: 1. Concept of international investment,2. Investment protection agreements, 3. Concept of investment protection and its development, 4. Disputes arising from international investments and their settlement, 5. International centre for settlement of investment disputes, 6. Disputes from international investments and their protection focusing on the Czech Republic,7.Disputes from international investments and their protection focusing on France.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_brezen 2013.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFView/Open
Wolfova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce765,54 kBAdobe PDFView/Open
Wolfova-oponent.pdfPosudek oponenta práce421,74 kBAdobe PDFView/Open
Wolfova 1.pdfPrůběh obhajoby práce720,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8194

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.