Název: Ochrana mezinárodních investic a řešení sporů z nich vznikajících se zaměřením na ČR a Francii
Další názvy: Protection of international investments and settlement of disputes arising from them with a focus on the Czech Republic and France
Autoři: Wolfová, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Kunz, Oto
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8194
Klíčová slova: mezinárodní investice;ekonomický a právní pojem investice;ochrana mezinárodních investic;rozhodčí řízení;rozhodčí pravidla;UNCITRAL;ICC;mezinárodní rozhodčí soudy;Mezinárodní středisko pro řešení sporů z investic;český zákon o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů;francouzský občanský soudní řád
Klíčová slova v dalším jazyce: international investment;economic and legal concept of investment;protection of international investment;arbitration;arbitration rules;UNCITRAL;ICC;international courts of arbitration;International centre for settlement of investment disputes;czech law on arbitration and enforcement of arbitral awards;french code of civil procedure
Abstrakt: Ve své diplomové práci se věnuji ochraně mezinárodních investic a řešení sporů z nich vznikajících se zaměřením na ČR a Francii. Mezi hlavní kapitoly mé diplomové práce patří: 1. Pojem mezinárodní investice, 2. Dohody o ochraně investic, 3. Pojem ochrany mezinárodních investic a jejich vývoj, 4. Spory vznikající z mezinárodních investic a jejich řešení, 5. Mezinárodní středisko pro řešení sporů z investic (ICSID), 6. Spory z mezinárodních investic se zaměřením na Českou Republiku, 7.Spory z mezinárodních investic se zaměřením na Francii.
Abstrakt v dalším jazyce: In my thesis, I am focusing on protection of international investments and settlement of disputes arising from them with a focus on the Czech Republic and France. The main chapters of my thesis are: 1. Concept of international investment,2. Investment protection agreements, 3. Concept of investment protection and its development, 4. Disputes arising from international investments and their settlement, 5. International centre for settlement of investment disputes, 6. Disputes from international investments and their protection focusing on the Czech Republic,7.Disputes from international investments and their protection focusing on France.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace_brezen 2013.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Wolfova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce765,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Wolfova-oponent.pdfPosudek oponenta práce421,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Wolfova 1.pdfPrůběh obhajoby práce720,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8194

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.