Název: Význam Konference OSN o životním prostředí a rozvoji z r. 1992 pro mezinárodní právo životního prostředí
Další názvy: The Importance of the United Nations Conference on Environment and Development, 1992 International Environmental Law
Autoři: Král, Aleš
Vedoucí práce/školitel: Kopal, Vladimír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8198
Klíčová slova: právo životního prostředí;Agenda 21;trvale udržitelný rozvoj
Klíčová slova v dalším jazyce: enviromental law;Agenda 21;sustainable development
Abstrakt: Diplomová práce poskytuje komplexní pohled na mezinárodní právo životního prostředí. Zabývá se historickým vývojem práva životního prostředí až do současnosti. Nejprve vymezuje základní termíny a zabývá se nejdůležitějšími konferencemi o životním prostředí, Konferencí OSN o životním prostředí a rozvoji z r. 1992, dokumenty na nich přijatými a významem konference pro mezinárodní právo životního prostředí.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis provides a comprehensive view of international environmental law. It is concern with the historical development of environmental law to the present. Firstly, it defines the basic terms and discusses the most important conferences on the environment, United Nations Conference on Environment and Development in 1992, the documents, which were accepted there and the importance Conference of international environmental law
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
130100164_1_nova-diplomka-1.pdfPlný text práce782,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kral-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce448,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kral - oponent.pdfPosudek oponenta práce898,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kral 1.pdfPrůběh obhajoby práce979,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8198

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.