Title: Překlad povídky současného ruského spisovatele s komentářem
Other Titles: A Translation of a Story by a Contemporary Russian Writer with a Commentary
Authors: Lišková, Pavla
Advisor: Svobodová, Jiřina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8228
Keywords: definice překladu;druhy překladu;překladatelské postupy;překladatelský proces;přístupy k překladu;funkční styly;umělecké styly;povídka
Keywords in different language: defination of translation;types of translation;methods of translation;translation process;approaches to translation;functional styles;artistic styles;story
Abstract: Tématem této diplomové práce je "Překlad povídky současného ruského spisovatele s komentářem". Hlavním cílem práce bylo vytvořit překlady povídek. Práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol. První část se zabývá překladem a druhá část využitím povídek ve výuce ruského jazyka. První kapitola obsahuje teorii překladu a vlastní překlad obou povídek, který se o ni opírá. Je zde definován překlad, uvedeny jeho druhy, popsána práce překladatele a překladatelské postupy, které využívá v procesu překládání. V této kapitole je také provedena analýza obou povídek a okomentován jejich překlad. V druhé kapitole jsou uvedeny příklady využití povídek a také překladu v hodinách ruského jazyka. Originální texty obou povídek jsou přiloženy na konci diplomové práce.
Abstract in different language: The main focus of this work was to create translations of stories. This paper is divided into two main chapters. The first one is dedicated to the translation theory, the functional styles and contains the analyses of the original texts and their translations. In the section concerning the theory of translation definition of translation, types of translation, translation process, approaches to translation, and methods of translation are introduced. The second chapter deals with the practical usage of the stories and translations during Russian lessons.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce684,03 kBAdobe PDFView/Open
Liskova vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Liskova oponentsky.pdfPosudek oponenta práce577,38 kBAdobe PDFView/Open
Liskova PRUBEH.pdfPrůběh obhajoby práce227,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8228

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.