Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSvobodová, Jiřina
dc.contributor.authorŘezníčková, Anna
dc.date.accepted2013-05-29
dc.date.accessioned2014-02-06T12:38:50Z-
dc.date.available2011-12-02cs
dc.date.available2014-02-06T12:38:50Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-15
dc.identifier49215
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8236
dc.description.abstractTématem diplomové práce je literární tvorba ruského spisovatele Anatolije Jegina. V teoretické části práce je krátce představen autor a jeho tvorba s vybranými úryvky děl. V praktické části práce se její autorka zaměřila na jazykový rozbor vybrané povídky A. Jegina s cílem analyzovat její lexikální stránku a celkově charakterizovat osobitý styl autora.cs
dc.format56 s., XVI s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoruru
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsoučasná ruská literaturacs
dc.subjectliterární tvorbacs
dc.subjectplanetární systémcs
dc.subjectAnatolij Jegincs
dc.subjectlexikální rozborcs
dc.subjectruské archaizmycs
dc.subjectruské historizmycs
dc.subjectmystické povídkycs
dc.titleTvorba Anatolie Jeginacs
dc.title.alternativeThe Literary Work of Anatolij Jeginen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra ruského a francouzského jazykacs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis explores the literary work of Russian writer Anatolij Jegin (1946-present). The introductory theoretical part is dealing with Anatolij´s life and partly analyzes extracts of his work. The second practical part is focusing on the linguistic analysis of author´s work. The particular story is chosen for lexical aspect analysis and characterizing the original author´s style.en
dc.subject.translatedcontemporary russian literatureen
dc.subject.translatedliterary worken
dc.subject.translatedplanetary systemen
dc.subject.translatedAnatolij Jeginen
dc.subject.translatedlinguistic analysisen
dc.subject.translatedrussian archaismen
dc.subject.translatedmysterious storiesen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Tvorba Anatolie Jegina.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
VEDOUCI Reznickova.pdfPosudek vedoucího práce1,82 MBAdobe PDFView/Open
OPONENT Reznickova.pdfPosudek oponenta práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh - Reznickova.pdfPrůběh obhajoby práce204,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8236

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.